Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet.
Klagovisorna 3:22-23

Världen idag

Jesustroende judar i Israel har tredubblats

Allt fler judar i Israel tror på Jesus (Yeshua). En omfattande kartläggning, som pågått i drygt 20 år, visar att den messianska rörelsen i landet har tredubblats.

Många messianska judar upplever acceptans, men det finns de som möter motstånd.

Nyheter · Publicerad 16:00, 9 feb 2022

Den messianska rörelsen i Israel har under de två senaste decennierna upplevt stor tillväxt.

– Den tydligaste tendensen är att rörelsen har tredubblats i antal. 1999 var det cirka 5 000 personer anslutna till församlingarna, i dag är antalet 15 000, säger David Serner, dansk präst som tjänstgör i Jerusalem, till norska Dagen.

Tidningen uppger att undersökningarna av antalet judar Israel som tror på Jesus (Yeshua) som Messias har pågått i över 20 år, sedan en studie 1999. Aktören som ligger bakom undersökningarna är Caspari Center för bibliska och judiska studier, ett center i Jerusalem där David Serner arbetar.

Drygt 500 personer uppges ha deltagit i den nya undersökningen genom att besvara en enkät. Utifrån att runt 20 procent av dessa uppgav att de inte tillhör någon församling drar man slutsatsen att den messianska rörelsen i Israel i själva verket kan vara större än att omfatta 15 000 personer, och snarare handla om närmare 20 000 personer.

Det finns, enligt David Serner, ingen enkel förklaring på hur tillväxten gått till.

– Vi fick inte helt klara uppgifter om detta och kan därmed inte svara helt klart.

Caspari Center uppges nu har förberett en ny bok på över 500 sidor om den messianska rörelsen i Israel. En del av det arbetet har bestått i att göra intervjuer med ledare i de flesta av landets 280 messianska församlingar.

De messianska judarna är fortfarande en liten minoritet i landet. Med immigration som betydande orsak har Israels befolkning ökat till 9,3 miljoner israeliska medborgare. David Serner berättar att många messianska judar säger sig märka större acceptans.

– När de växer så mycket som de gör handlar det om att fler israeler känner judar som tror på Jesus.

Å andra sidan uppger två av fem messianska församlingar att de upplevt förföljelse eller trakasserier av något slag. En av fem församlingar uppger vad rapporten karakteriserar som allvarligt motstånd: stora demonstrationer, klotter, förstörelse av egendom och i ett fall till och med en bomb. David Serner pekar på att starka krafter vill stoppa den messianska tillväxten.

– Jag vet inte om jag kan säga att det är mer förföljelse, men det har åtminstone varit några allvarliga attacker, säger han till den norska tidningen.

... fler israeler känner judar som tror på Jesus.