Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

"Jag blev våldtagen av min sambo"

Av närmare 500 ärenden som riksenheten för polismål behandlat de senaste fyra åren, är det bara ett enda fall som lett till att en polis åtalats. Karin har väntat i två och ett halvt år på att rättsväsendet ska agera, efter att hon anmält sin sambo – som är polis – för misshandel och våldtäkt.

Nyheter · Publicerad 00:00, 1 apr 2011

För två och ett halvt år sedan anmälde Karin den polis som hon bodde tillsammans med, för våldtäkt och misshandel. Förra veckan kom det blodiga lakanet som lämnades in som bevismaterial tillbaka i ett postpaket – utan att ha undersökts. I början av augusti 2008 anmälde Karin sin sambo för våldtäkt och misshandel. Ett nedblodat lakan lämnades in som bevis för övergreppet, och hennes sambo – som var polischef – blev inledningsvis anhållen i sin frånvaro. När hon några dagar senare hade funnit sig tillrätta på en kvinnojour hade hennes sambo blivit "omplacerad", och var inte längre anhållen.
– Jag var alldeles yr de första dagarna. Jag blev kontaktad av polisens internutredare direkt, och uppmanades att inte prata, de var livrädda för att jag skulle gå till medierna, säger Karin till Världen idag.

Den anmälda polisen är fortfarande i tjänst, inga vittnen är hörda, och inget bevismaterial har granskats. I förra veckan kom lakanen tillbaka till Karin i ett postpaket, utan att ha undersökts. Helgen i augusti 2008 blev startskottet för mängder av hotfulla sms till Karins mobiltelefon. Det har rört sig om kränkande tillmälen och om rena övergreppsbilder, på både kvinnor och barn. Inte heller dessa händelser har föranlett några rättsliga åtgärder från polisutredarnas sida.

I två och ett halvt år har nu Karin bott på fem kvinnojourer på flykt från sin sambo. Hon menar att han som polis har försökt att utnyttja sin ställning för att skrämma henne till tystnad.

Karin beskriver hur kränkningarna hade pågått i flera år, före detta klimax i augusti 2008. Hon berättar hur hennes sambo i oktober 2007 kom hem från en polisresa till Tallin, och skröt i fyllan över att han och hans kollegor hade varit på bordell.
– Han tyckte inte det skulle påverka vår relation, jag såg redan då hans agerande som ett sätt att kränka mig. Jag vågade inte göra något, eftersom han var polis.

I början av 2009 gjorde TV4 ett reportage om polisens Tallinresa och en kort tid därefter fick Karin reda på att polismannen anmält henne för förtal. Sommaren 2009 eskalerade hoten, med enorma mängder mms och sms.
– Det var bland annat rena sextortyrbilder på övergrepp, det var vidrigt, säger Karin, som fick Thomas Bodström, Sveriges förre justitieminister, som försvarare efter hennes sambos polisanmälan.

Några månader senare blev Bodström även Karins juridiska biträde i hennes egen anmälan mot polisen.
Det var ett och ett halvt år sedan. Vad har hänt sedan dess?
– Ingenting, vi har varit inne på förhör en enda gång på grund av dessa extremt många sms och mms som jag fått. De hade lyckats spåra den person som skickat dessa bilder, säger Karin.
– De gjorde en husrannsakan, och hittade ett stort beslag av sextortyrbilder, men ändå har ingenting hänt. Han ska ju normalt anhållas omedelbart.

I november bytte Karin advokatbyrå, eftersom hon tyckte att Thomas Bodström varit passiv som advokat. Hon undrar bland annat varför Bodström inte uttalade sig om hennes situation när han som hennes ombud deltog i Kvällsöppet i den sändning i oktober 2009 där Lennart Ekdal hade ett långt reportage om polismannens våldtäkt och misshandel.
– Jag meddelade både Thomas Bodström, hans advokatkontor och Lennart Ekdal att det var ok för mig att Bodström förde min talan i tv, ändå sade Bodström ingenting i Kvällsöppet, berättar Karin.

I somras kom nästa chockbesked för Karin. Hon beskriver hur Thomas Bodström ringde til kvinnojouren en fredagskväll och berättade att hennes telefon – enligt säkra källor som han hade – var avlyssnad. Av vem var oklart.
– Jag var redan livrädd eftersom jag inte hade några skyddsåtgärder.

Hur uppfattade du detta besked?
– Jag kände mig instängd i ett hörn. Min mobil var den enda kontakten med omvärlden. Jag frågade mig: "Vad kan jag ha för information som de är så rädda för?"'

Fotnot: Karin heter i verkligheten något annat.

Ruben Agnarsson
ruben.agnarsson @varldenidag.se

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10