Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Skolavslutning i kyrkan. Foto: Mons Brunius

Ja till religiösa inslag vid kyrklig skolavslutning

En majoritet i riksdagens utbildningsutskott säger ja till att vissa konfessionella inslag kan tillåtas när skolor anordnar avslutning i en kyrka.

Nyheter · Publicerad 12:04, 28 apr 2016

Turerna har varit många de senaste åren kring om skolavslutningar i kyrkan ska tillåtas och vilka inslag som i så fall ska få finnas med. Under förra året var ett förslag där vissa konfessionella inslag skulle accepteras på väg att godkännas av riksdagen. Men då svängde SD plötsligt i utbildningsutskottet och saken lades på is. Den här gången ser dock ut att gå vägen.

Innebörden av den nya lag som riksdagen nu ska ta ställning till är alltså att konfessionella inslag ska få förekomma i offentliga skolor, i annan utbildning än undervisning, vid vissa tillfällen i samband med firandet av skolavslutningar och andra traditionella högtider.

– Skolorna och kyrkans företrädare löser detta bäst genom samtal med varandra. Det har man i de flesta fall redan gjort men det har rått en förvirring kring huruvida man har stöd i lagen. Den förändring som vi gör nu går i linje med den praxis som idag råder och kommer göra att skolans personal känner att de inte gör något som strider mot skollagen, säger Annika Eclund i ett pressmeddelande.

Hon säger vidare till Världen idag att hon inte vill gå in på exakt vad som ska vara eller inte vara tillåtet när hon får frågor om bön och välsignelse är inslag som kan accepteras.

– Börjar vi göra en lista på att det här får man göra eller inte göra, då hamnar vi där igen som Skolverket gjorde när man sa vilka psalmer som skulle vara okej att sjunga. Det här måste vi lämna över till en omdömesfull skolledning och kyrka att lösa i samförstånd, och det gör man redan i dag i de allra flesta fall, säger Annika Eclund.

Hon menar att om en skolledning och kyrka kommer överens om att det till exempel är okej för en präst att önska barnen Guds välsignelse så stödjer den nya lagtexten detta. Saken kommer upp till debatt och omröstning i riksdagen i mitten av maj.

Nu är det dags för Guds rike att kontra med full kraft.

Ledarkrönika I slutet av februari, blev jag, min son och en god vän inbjudna av en annan god vän till Göteborg.... torsdag 4/6 00:20

Lösningen på kravallerna finns hos personen Jesus

Ledare Det gick bara några dagar efter att USA försiktigt började öppna igen efter corona­pandemins... torsdag 4/6 00:00

De livlösa lemmarna var yttre tecken på en inre, djupare brustenhet.

Inför söndag Apg 4:5–12 Etthundratjugo längtande människor samlades för att be om helig Ande. Det var en osäker... torsdag 4/6 00:20

Professor: Coronaviruset perfekt anpassat för människor

Corona. Nya, preliminära forskningsresultat visar att det coronavirus som orsakar covid-19 verkar vara... torsdag 4/6 16:50