Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

IVO: Fel nämna Gud i abortsamtal

Att en läkare med religiösa anspelningar försöker avråda en kvinna från abort får inte förekomma. Det fastslår inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter ett aktuellt fall på Danderyds sjukhus. Men det vore lika fel att pressa en kvinna till att göra abort, säger IVO till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 00:01, 8 dec 2016

Bakgrunden är en anmälan mot Danderyds sjukhus från en abortsökande kvinna. Hon hade först genomgått en abort som misslyckats. När hon i ett uppföljningsmöte önskade få en ny abort ska läkaren ha försökt avråda henne. Och detta ska, enligt kvinnans anmälan, ha skett med ”religiösa anspelningar”. Läkaren ska, enligt kvinnan ha ”personifierat fostret” genom att ”visa ultraljudsbilder, prata mina och hennes barn och berätta hur starkt barnet är”, skriver hon i sin anmälan som fortsätter: ”Kanske är det så att Gud pratat med dig nu att du ska behålla, barnet har ju trots allt överlevt en skrapning…”

Här sätter IVO ned foten. Läkarens bemötande var inte i linje med god vård och gällande hälso- och sjukvårdslag, menar man. ”Religiösa anspelningar så som framgår av anmälan ska inte förekomma”, slår man fast i sitt ställningstagande.

Men IVO-inspektör Ann-Kristin Persson förklarar för Världen idag att det egentligen inte är de ”religiösa anspelningarna” som varit det avgörande problemet, utan det faktum att hon försökt påverka kvinnans beslut i en viss riktning.

– Det har ingen betydelse om det sker med religiös anspelning eller inte, säger Ann-Kristin Persson om läkarens agerande. Vårdpersonalen är skyldig att ge kvinnan information. Sedan är det hennes beslut och det beslutet måste man stödja henne i. Det är så man ska förhålla sig.

Det finns kvinnor som upplevt sig pressade av vårdpersonal att göra abort, till exempel med frågan: ”Ska du verkligheten behålla barnet?”. Har IVO uttalat sig kring detta?

– Nej, inte vad jag vet.

Ann-Kristin Persson menar dock att samma princip – att kvinnan inte får påverkas i någon riktning – skulle gälla även i detta fall.

Så om en kvinna anmäler att hon känt sig pressad av vårdpersonal till att göra abort, skulle IVO då underkänna även ett sådant beteende?

– Ja, jag kan inte tänka mig något annat. Det är så man ska jobba. Man ska ge kvinnan information så att hon kan ta ett avvägt beslut. Kvinnan själv bestämmer och man ska stötta dem i det beslutet.

Vid Danderyds sjukhus uppges att man nu vidtagit åtgärder. I sitt yttrande till IVO förklarar man att bemötandefrågor har diskuterats och att återkoppling till berörd läkare skett.

Det har ingen betydelse om det sker med religiös anspelning eller inte, Vårdpersonalen är skyldig att ge kvinnan information. Sedan är det hennes beslut och det beslutet måste man stödja henne i. Det är så man ska förhålla sig.

Vad är Palestina och vilka är palestinierna?

Israelkommentar Ofta talas det om ”palestinierna” som om de vore ursprungsbefolkningen i det som är dagens Israel. Men detta, som så mycket annat när det gäller...

Ger miljoner för ökad judisk säkerhet i Malmö

Samhälle. Judiska församlingen i Malmö får 40 miljoner kronor av företagsledarna Lennart Blecher och Dan Olofsson för att kunna öka säkerheten, rapporterar...