Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

För att expeditioner till månen ska kunna genomföras behövs stora mängder syre till både astronauter och rymdfarkoster. Bilden är från Netanya i Israel. Foto: Ariel Schalit/AP/TT

Israelisk teknik kan ge syre på månen

Det israeliska nystartsföretaget Helios har utvecklat en teknik för storskalig utvinning av syre ur månens jord. Det är ett av flera projekt i världen som jobbar med sådan forskning.

– Detta kommer att möjliggöra långsiktig mänsklig närvaro i yttre rymden, säger Avi Blasberger, generaldirektör för Israels rymdmyndighet.

Nyheter · Publicerad 12:00, 2 maj 2021

Om metoden verkligen fungerar på plats på månen så kommer den också att sänka kostnaden för rymdexpeditioner, genom att det inte behövs tas med lika mycket syre från jorden och man därmed kan reducera farkostens totalvikt, konstaterar tidningen Times of Israel.

Syre behövs nämligen inte bara för att astronauterna ska kunna andas, utan även i mycket stor mängd till raketdriften. Företaget SpaceX tilltänkta rymdfarkost Starship väntas exempelvis sluka så mycket som 850 ton syre per tankning, eller drygt två tredjedelar av totalvikten på 1 200 ton.

Både månjord och marsjord består till nästan hälften av syre och flera projekt i världen jobbar med lösningar för att utvinna detta syre. Det israeliska företaget Helios metod, som utvinner både syre och metall genom smältning av månjorden, följt av elektrolys, lyfts dock till skyarna av ledaren för Israeliska rymdmyndigheten.

– Helios revolutionerande teknik kan producera syre från månjorden utan förbrukningsbara råvaror från jorden, beskriver Avi Blasberger.

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00