Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Israelisk expert belyste pågående maktspel i Gaza

Förhandlingarna mellan Israel, Hamas och den palestinska myndigheten ser ut att bära frukt. Att de alls kommit till stånd är mycket tack vare att relationerna mellan Israel och Egypten förbättrats avsevärt. Det säger den israeliska säkerhetsexperten och forskaren Kobi Michael under ett Stockholmsbesök.

Nyheter · Publicerad 08:00, 6 nov 2018

I torsdags kom uppgifter om att egyptiska förhandlare inte bara lyckats få till stånd ett avtal om eldupphör mellan Israel och Hamas, utan även en plan för försoning och maktdelning mellan Hamas och den palestinska myndigheten på Västbanken.

– Egyptens avsky för Hamas, men också landets vilja att hålla i synnerhet Qatar och Turkiet utanför Gaza, har gjort att relationerna med Israel de senaste fyra, fem åren varit bättre än någonsin, säger Kobi Michael, som besökte Stockholm på inbjudan av European Israel Press Association.

Han är knuten till den israeliska tankesmedjan Institute for National Security Studies och var en av dem som tog initiativ till den israelisk-palestinska samordningen av säkerheten i Gaza och Västbanken efter Oslo-avtalet 1993.

I dag ligger alla bredare fredsförhandlingar nere, och Kobi Michael beskriver det lapptäcke av länder som försöker få de splittrade palestinierna att dansa efter deras pipa.

– Också saudierna och Jordanien uppfattas av Israel som stabiliserande faktorer, medan Iran trycker på för att de mer extrema elementen inom Hamas ska fortsätta att uppvigla till våld utmed gränsen till Israel.

Helt klart är att Hamas inte är ensamt om att styra utvecklingen i Gaza, vars befolkning på knappt två miljoner lever i vad som mer och mer framstår som en ekonomisk och politisk tryckkokare.

De snart åtta månaderna av protester vid gränsen mot Israel har visserligen riktat omvärldens ögon mot den lilla palestinska enklaven, men också lett till dödsoffer och till ett så upptrissat läge att Israel talat om risken för ett nytt regelrätt krig.

Sedan flera månader har därför Egypten och FN medlat mellan Israel och i första hand Hamas, med den palestinska myndigheten som ovillig sidospelare.

President Mahmoud Abbas ser förhandlingarna som ett hot mot sin egen auktoritet och mot utsikterna till en enad palestinsk stat. I stället har han hotat med att skärpa sina ekonomiska sanktioner mot Hamas.

– Alla framsteg som sker i samtalen mellan Hamas och Israel ses som ett nederlag för Fatah och president Mahmoud Abbas. Det är en del av det spänningsfält som Israel måste hantera, säger Kobi Michael.

Nu verkar alltså ett avtal ha nåtts. Enligt Jerusalem Post handlar det om en treårig överenskommelse som ska genomföras stegvis.

Först tar den palestinska myndigheten över ansvaret för offentliga tjänster och regeringsdepartement i Gaza, och efter en tid tar man över kontrollen även över polisen och gränsövergångarna. Efter tre år underställs även Hamas militära gren, Al-Din al-Qassam, den palestinska myndighetens kontroll.

Samtidigt hålls val till ett nytt palestinskt parlament och arbetet med att formuler en ny författning inleds.

Kobi Michael menar att den palestinska myndigheten, som av bland annat Sverige erkänts som staten "Palestina", i själva verket är en så kallad kollapsad stat (failed state), som hålls igång med konstgjord andning.

– Ändå är det i Israels intresse att den palestinska myndigheten kan fungera så effektivt som möjligt, och är så stabil som möjligt.

Stabila församlingar med stabila ledare

En avgörande fråga för väckelse, mission och evangelisation i Sverige är kvaliteten på de lokala församlingarna och kyrkorna. Kristus har kallat sin...

UD anklagas för dubbelmoral om religionsfrihet

Mänskliga rättigheter. Det är inte bara Israel som svenska UD kritiserar för påstådda brister avseende religionsfrihet. I nya rapporter pekas till exempel Frankrike och...