Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Israelexperter sågar V-politikers förklaring om ”historisk karta”

Vänsterpolitikern Ingrid Mattiasson Saarinens försvarade det pris hon mottagit där Israel är utraderat med att det handlar om en karta av det ”historiska Palestina”.
Det visar på okunskap säger Ulf Cahn, generalsekreterare för Förenade Israelinsamlingen, som menar att kartan har en obehaglig innebörd och används av terroristorganisationen Hamas.

Nyheter · Publicerad 07:00, 7 jun 2022

Nyligen berättade Världen idag om att Ingrid Mattiasson Saarinen, gruppledare för Vänsterpartiet i Helsingborg, av palestinska akademiker tagit emot en utmärkelse med en karta där Israel är utraderat. Mattiasson uttryckte glädje över priset samt förklarade för Världen idag att hon ser symbolen som en ”historisk karta”.

Mellan 1920 och 1948 förvaltade Storbritannien det så kallade Palestinamandatet, det område som i dag utgör Israel (inklusive den mark som i många nutida sammanhang benämns som Västbanken: Judeen och Samarien), Jordanien och Gaza. Ulf Cahn, generalsekreterare för Förenade Israelinsamlingen, anser att Ingrid Mattiasson Saarinens kommentar om en ”historisk karta” visar på okunskap inom ämnet historia.

– Hon visar att hon inte vet vad det ”historiska Palestina” är för något. Jag är inte förvånad, det här är inget nytt. Men det är sorgligt, säger han.

Ulf Cahn menar att kartan som avbildats på utmärkelsen som Mattiasson Saarinen tog emot har en obehaglig innebörd. Till exempel använder terroristorganisationen Hamas den, upplyser han.

– Kartan är en symbol för dem som inte accepterar Israels existens. Den symboliserar att Israel ockuperar vad man anser ska vara palestinsk mark. Nyckeln som syns på utmärkelsen är en symbol för återvändande. De som gjort den här kartan menar att ”allt borde vara vårt men är ockuperat av judarna”, säger Cahn.

Inte heller Mats Fält, vice ordförande för Vänskapsförbundet Sverige-Israel, köper Ingrid Mattiasson Saarinens förklaring om en ”historisk karta”.

– Palestinska grupper som inte erkänner Israels rätt att existera använder denna karta. Man vill ta över landet och kasta judarna i havet. Det är helt omdömeslöst att hänvisa till historien, det håller inte, säger han till Världen idag.

Världen idag har nyligen även berättat om att riksdagsledamoten Ola Möller (S) hållit tal på sammankomster arrangerade av Svensk-palestinska centret i Helsingborg. Denna skånska förening har vid olika tillfällen omskrivits med anledning av förekomst av antisemitism.

– Det är konstigt att folk inte är mer noggranna med vad de gör. Där [på Svensk-palestinska centret i Helsingborg] har det ju hänt en hel del saker som är väldigt graverande, säger Mats Fält.

Ulf Cahn betonar att han inte tror att flertalet svenska vänsterpolitiker delar det onda uppsåt som råder i palestinska grupper som önskar se staten Israel utplånad.

– Inte tror jag att Ingrid Mattiasson Saarinen inte vill att Israel ska finnas. Men jag tror att hon tror att kartan visar det egentliga ”historiska palestinska landet”. Vill man visa ”det historiska Palestina” bör det förstås vara det brittiska Palestinamandatet, och då ska även Jordanien vara med, säger Cahn.

– De här politikerna blir ”nyttiga idioter” för palestinarörelserna. Utan att de förstår det själva legitimerar de en obehaglig inställning till Israel. Jag tycker man ska kunna begära mer av en folkvald politiker, säger Ulf Cahn.

Utan att de förstår det själva legitimerar de en obehaglig inställning till Israel.

Sydstatsbaptisterna tappade en halv miljoner medlemmar

USA. Medlemsantalet i USA:s största protestantiska samfund, de så kallade sydstatsbaptisterna, har nu... lördag 27/5 19:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Övergångsställen i regnbågsfärger restaureras inte

Hbtq. RFSL Uppsala är besvikna över att två bortnötta cykelövergångsställen i regnbågsfärger inte ska... lördag 27/5 16:00

Vattenfall sänker avgifter med miljardbelopp

Ekonomi. Vattenfall drar ned elnätsavgiften med i snitt 34 procent – motsvarande 1,1 miljarder kronor – från... lördag 27/5 13:00

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00