Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

Israeler bygger elväg på Gotland

Det israeliska bolaget Electreon Wireless kommer att vara med om att bygga en 1,6 kilometer lång elväg mellan Visby och flygplatsen. En elväg gör det möjligt att föra över energi trådlöst från vägbanan till elfordon under färden.

Nyheter · Publicerad 20:00, 2 maj 2019

Trafikverket har gett grönt ljus för teststräckor med elväg både utanför Visby och i Lund, skriver Ny Teknik.

Gotland blir dock först i världen med en elväg som använder induktiv teknik. Det betyder att elledningen grävs ner i vägen och överföringen av energi sker via ett elektromagnetiskt fält. Elvägen kan användas för att ladda och driva olika typer av elfordon, genom att variera antalet mottagare under fordonen.

Tekniken minskar behovet av stora fordonsbatterier eftersom man inte behöver stanna lika ofta för att ladda batteriet.

Projektet på Gotland omfattar även Sveriges första helt elektriska lastbil på 40 ton, och en ny typ av elektrisk buss, skriver Dagens Industri. Den första delsträckan öppnas för användning med lastbil redan kommande vinter. Elbussen opererar från och med våren 2020. 

Den trådlösa billaddningstekniken har utvecklats av det israeliska börsnoterade bolaget Electreon Wireless, som har sitt huvudkontor i Beit Yanai. Företaget är världsledande inom dynamisk trådlös kraftöverföringsteknik (DWPT), och det helägda dotterbolaget Electreon AB kommer att leda arbetet på Gotland.

Electreon har också nyligen startat ett pilotprojekt i Tel Aviv, för att demonstrera tekniken i en urban miljö med dynamisk laddning av stadsbussar.

Projektet på Gotland genomförs av konsortiet Smart Road Gotland, som är ett samarbete mellan offentliga och privata parter. Det har en budget på 116 miljoner kronor, varav 91 miljoner finansierats av Trafikverket och resten av de deltagande parterna.

– Vi, Trafikverket, tror att elvägar är ett viktigt bidrag till att minska CO2-utsläppen från den tunga trafiken, säger Jan Pettersson, programchef Elvägar, Trafikverket, enligt Region Gotlands hemsida.

– Att demonstrera och utvärdera nya tekniska lösningar för elvägar är ett av våra viktigaste steg i vår långsiktiga plan för en potentiell utrullning av elvägar på det tunga vägnätet i Sverige.

Projektet uppges utgöra ett viktigt strategiskt steg i Sveriges planer på att bygga 200 mil elektrisk motorväg över hela landet.

Världens första elväg i befintligt vägnät finns sedan 2016 i Sandviken. Det är en demonstrationssträcka på två kilometer på E16 mellan Sandvikens västra utfart och Kungsgården. Den använder dock inte induktiv teknik, utan fordonet förses med el genom luftledningar ovanför vägbanan. 

För ett år sedan öppnade en elektrifierad allmän väg baserad på en skena i vägbanan. Den består av två kilometer elskena som har lagts ned på väg 893 mellan Arlandas fraktterminal och Rosersbergs logistikområde utanför Stockholm, skriver Ny Teknik.

Vi, Trafikverket, tror att elvägar är ett viktigt bidrag till att minska CO2-utsläppen från den tunga trafiken-

Sann mångfald kräver olika åsikter, SVT!

Ledare Blott Sverige svenska stollerier har! Så skulle man kort kunna kommentera veckans uppmärksammade... lördag 30/5 00:00

Palestinier vägrade nödhjälp – sändes via Israel

Mellanöstern. Det historiskt första flygplanet från Förenade arabemiraten har landat i Israel, innehållande... lördag 30/5 11:00

Människovärdet blir synligt i coronatider

Ledare Debatten om den svenska coronastrategin fortsätter, och lär så göra under lång tid framöver. Något... torsdag 28/5 00:00

Människovärde fick ny ordförande

Abort. Föreningen Människovärde vill verka för ökad respekt för människans okränkbara värde. Nu har man... lördag 30/5 07:00

En föraktad, en våldsam och en oomvänd lärjunge

Apostlarnas olikheter (del 4/4), I närheten till Jesus blev själviska skatteindrivare, hatiska nationalister och... lördag 30/5 00:00

FN-kommitté stoppade utvisning av dödshotad konvertit

Asyl. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har stoppat utvisningen av den kristne konvertiten Mostafa,... fredag 29/5 20:00

En föraktad, en våldsam och en oomvänd lärjunge

Apostlarnas olikheter (del 4/4), I närheten till Jesus blev själviska skatteindrivare, hatiska nationalister och...

Hur kan jag sluta vara ”den duktiga flickan”?

Jag har alltid varit extremt högpresterande och har väldigt höga krav på mig. Jag skulle nog säga...

Socialistiska och liberala förbudskrav tog över svensk skola

Kampen om den svenska skolan (del 4/4). Efter 1990-talets friskolereform återfick Socialdemokraterna makten och inledde en rad samordnade...