Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Intern kritik mot Svenska missionsrådets abortsyn

Flera medlemmar inom Svenska missionsrådet (SMR) uppger för Världen idag att man inte står bakom rådets positiva inställning till aborter i biståndsländer. – Katolska kyrkan anser inte att bistånd bör gå till aborter, säger Kristina Hellner, kommunikationsansvarig vid Stockholms katolska stift.

Nyheter · Publicerad 08:00, 8 nov 2018

Som Världen idag berättade i onsdagens anser Svenska missionsrådet (SMR) att biståndsmedel kan gå till abort. Detta trots att flera medlemmar har en kritisk syn till abort och kommer ur sammanhang där den teologiska traditionen säger att människan får sitt värde redan vid tillblivelsen.

Vi har varit i kontakt med ett tiotal av medlemmarna inom SMR varav flera är tveksamma eller öppet kritiska till missionsrådets formulering om abort som finns i rådets jämställdhetspolicy.

Katolska kyrkan och deras biståndsorgan Caritas finns med i SMR men Kristina Hellner på katolska stiftet svarar i ett mejl att de inte står bakom formuleringar om att verka för lagliga aborter inom ramen för biståndet.

Inte heller delar man kritiken mot att USA slopat bistånd till abortverksamhet. Bistånd bör inte gå till aborter menar man, men tillägger att stiftet är medveten om att denna uppfattning inte är den gängse i Sverige.

Kan ni se att detta får några konsekvenser för er medverkan inom SMR?

– Detta är något vi behöver diskutera inom vårt samfund så det kan jag inte svara på i dagsläget.

Ungdom med uppgift (UMU) meddelar genom sin nationella ledare Anders Carlsson att de inte står bakom Missionsrådets formuleringar om abort. 

– UMU står inte bakom den synen. Som organisation tar vi inte emot några bidrag från SIDA och därmed är vi inte bundna till den policy SMR har vad det gäller jämställdhet. Som kristen rörelse vill vi inte på något sätt bidra till att rätten till liv inskränks.

Eva Gustin, pressansvarig hos Frälsningsarmén, påpekar att de inte har några projekt där frågeställningen om abort är aktuell, varken själva eller tillsammans med Svenska missionsrådet.

– Vår grundinställning är att människans liv börjar vid befruktningen och är ovärderligt ända till dess döden inträtt. Vi vill värna om livet och så långt det är möjligt undvika att det avbryts genom aktiv handling. 

Trosgnistans mission finns också med i SMR och enligt dem har frågan om aborter inte varit uppe till diskussion vid något av de tillfällen de varit med på möten.

– På frågan om tillgång till laglig abort så finns det nog många saker man får tänka på. I vissa länder är ju i stort sett all abort förbjuden och jag har personligen varit med om mycket tragiska fall där man genomfört illegala aborter som lett till att unga flickor har dött, menar David Duveskog på Trosgnistan.

– Vår syn är att verka för en restriktiv abortpolitik men att det skall finnas tillgång till laglig abort under särskilda förutsättningar.

Daniel Ringdahl på Evangelisk luthersk mission – Bibeltrogna vänner (ELMBV) understryker att det alltid varit kyrkans uppfattning att livet är en gåva från Gud och att varje barn och foster är värdefullt i Guds ögon.

– Det är nödvändigt att arbeta för att stärka kvinnors och flickors rättigheter, och att skydda alla svaga i samhället från olika former av förtryck och övergrepp. Den kampen är ett gott uttryck för den bibliska synen på människovärdet.

– Men av vår uppfattning att också foster omfattas av Guds kärlek och omsorg, följer det att vi inte vill bidra till utökad abortverksamhet. I stället vill vi se utökat arbete för att stödja och hjälpa människor som har hamnat i sådana situationer, menar Daniel Ringdahl.

Vår grundinställning är att människans liv börjar vid befruktningen och är ovärderligt ända till dess döden inträtt.

Israel är viktigare än Bibi Netanyahu

Israelkommentar Den intensiva debatten runt immunitetslagen är självklart inte oväntad. Det är också orsaken till att Netanyahu väntade med initiativet tills han...

Isländsk ESC-provokation skapar kritik

Det isländska bandet Hatari, som deltog i Eurovision, hade flera gånger blivit varnade för att utföra politiska provokationer i samband med...

Immunitetslagen central i koalitionsförhandlingarna

På onsdag om en vecka är det deadline för Benjamin Netanyahu att presentera sin nya regering. Men för närvarande går koalitions­förhandlingarna med...