Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Skolinspektionens tillsyn visar brister hos flera Waldorfskolor. Foto: Henrik Montgomery/TT

Inspektion: Många brister i Waldorfskolor

Ett stort antal Waldorfskolor runt om i landet brister inom flera områden, enligt en tillsyn av Skolinspektionen. Särskilt allvarligt ser myndigheten på bristen av tidiga stödinsatser för eleverna.

– Det kan leda till att de här eleverna halkar efter, säger Anna Bergqvist, enhetschef för Skolinspektionen.

Nyheter · Publicerad 10:00, 21 okt 2022

Det är första gången som Skolinspektionen genomför en övergripande tillsyn av landets Waldorfskolor. 27 av de 35 granskade skolorna runtom i landet uppvisar brister i minst ett av de sex inspekterade områdena.

Särskilt allvarligt är att det i 14 av 35 skolor råder brist på tidiga stödinsatser för eleverna, enligt Anna Bergqvist, enhetschef på Skolinspektionen.

– Att man i vissa fall inte kartlägger, bedömer eller sätter in stöd för de yngsta eleverna för att tidigt identifiera de som har problem med att räkna, skriva eller läsa är allvarligt. Det kan leda till att de här eleverna halkar efter och inte kommer i kapp, säger hon.

Enligt rapporten ska lärare ha berättat att vissa skolor avvaktar med att ge stöd då eleverna ”inte anses vara mogna utifrån sin ålder”.

Ytterligare brister som tas upp i Skolinspektionens tillsyn är bland annat brister i planering och genomförande av undervisning vad gäller arbetet mot kränkande behandling enligt skollagen.

Att Waldorfskolorna också undantas kraven på legitimation och behörighet kan få konsekvenser för eleverna, enligt Anna Bergqvist.

– Forskningen visar att när elever undervisas av utbildade lärare så får de en bättre undervisning och bättre kunskap att ta med sig. Waldorf har en egen lärarhögskola, men som lagstiftningen är utformad finns inga krav på någon utbildning för lärarna på de här skolorna. Och det vi har sett under lektionsobservationer, men även hört av elever, är det på vissa skolor råder en låg kvalitet på undervisningen, säger hon.

Enligt Anna Bergqvist råder även brister vad gäller elevernas garanterade undervisningstid i 15 av de 35 granskade skolorna.

– Den här bristen kan även finnas i andra typer av skolor, men här finns den i relativt många – och det är allvarligt, då elever ska garanteras en viss mängd undervisning. Och vad gäller just det Waldorfspecifika ser vi på en handfull skolor att man låter det lokala tillvalet eurytmi konkurrera ut undervisning i idrott och hälsa, säger Anna Bergqvist.

Forskningen visar att när elever undervisas av utbildade lärare så får de en bättre undervisning och bättre kunskap att ta med sig.

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00