Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Inget vigseltvång efter lång debatt på kyrkomötet

Det blir i nuläget inget tvång för präster att viga samkönade par. Det står klart efter årets kyrkomöte. Efter en lång debatt röstade ledamöterna nämligen emot de båda motioner som framförde dessa krav.

Nyheter · Publicerad 07:00, 24 nov 2022

Årets kyrkomöte har hållit sin andra session den 21–23 november i Uppsala. I två av de motioner som behandlats framfördes krav på att alla präster och blivande präster ska genomföra samkönade vigslar. Efter att ha diskuterat frågan i flera timmar avslog kyrkomötet dessa motioner, i enlighet med utskottets förslag.

Den ena motionen, nummer 71, handlade om att ”prästkandidater som säger sig vägra viga samkönade par” inte bör prästvigas från och med 2023.

I den andra motionen, nummer 83, föreslogs att präster som inte vill viga samkönade par ska kunna ”obehörigförklaras”. Motionärerna ville ändra i kyrkoordningen så att det skulle anses diskriminerande att avstå från att förrätta samkönade vigslar.

Omröstningen om denna motion var ganska jämn. 130 ledamöter röstade nej till avkragning, medan 115 röstade ja. När det gällde punkten om diskriminering röstade 135 personer nej till motionen och 112 röstade ja.

Många av de ledamöter och biskopar som höll anföranden under debatten uttryckte målsättningen att alla präster ska viga samkönade, men var inte överens med motionärerna om vägen dit.

Göteborgs biskop Susanne Rappman började med att säga att hon är stolt över Svenska kyrkans vigselordning. Men vägen till det önskade målet går ”genom fortsatta teologiska samtal och kunskapsspridning om den skada som kyrkans historiska fördömanden av hbtqi-personer har haft och har”, menar hon.

– Jag ser en risk till angiveri om det här går igenom, sade Rappman.

Ärkebiskop Martin Modéus talade om kyrkans målbild att alla präster ”med glädje och av fri vilja” ska viga samkönade.

Prästen Boel Johansson från Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) hänvisade, liksom många andra, till att biskoparna har det yttersta ansvaret i dessa frågor.

– Vi har inte med det att göra, sade hon.

Lisa Tegby (POSK) sade att hon är ”stolt och glad” över att vara präst i en kyrka som viger samkönade, men menade att kyrkomötet inte ska göra avprickningslistor för biskoparna.

– Vad skulle då kunna bli nästa åsikt som man ska pricka av? sade hon.

Bo Herou från Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR) ansåg att det inte finns någon anledning att ändra på den nuvarande ordningen, där det är möjligt för en präst säga nej till att viga samkönade och där kyrkoherden ska garantera att vigseln ändå kan genomföras av någon annan.

– De problem som anas under motionärerna har jag aldrig stött på, sade han.

Fredrik Sidenvall från Frimodig kyrka (FK), även han prästvigd, lyfte fram religionsfriheten i sitt anförande. När man inskränker en prästs möjlighet att vara trogen mot sitt samfunds bekännelse och lära så är det en inskränkning av denna frihet, menade han.

Roger Olsson från Socialdemokraterna (S) uttalade att ”den lutherska traditionen är normkritisk” eftersom Martin Luther vände sig mot katolska kyrkans avlatstro och celibat för präster.

– I vår tid så är det här normkritik som vi ska föra fram, att äntligen sätta stopp för det här att man kan vägra att viga samkönade, sade Olsson.

I en replik till Olssons anförande påpekade Fredrik Sidenvall att Luther kritiserade människobud och att han lyfte fram Bibeln som högsta norm.

– Här finns ju, i det som framförs, väldigt lite av bibelgrundad teologi som tar vara på den högsta norm som också är fastslagen för vår kyrka, konstaterade Sidenvall.

Elisabeth Sandlund (FK) framförde att många inom Svenska kyrkan vill stå fast vid den tolkning av Bibeln som fortfarande gäller i de flesta kyrkor i världen. Hon ser också en risk för att frågan om vigseltvång kan leda till en kyrkosplittring.

Här finns ju, i det som framförs, väldigt lite av bibelgrundad teologi.

Firar födelsedagen med att släppa ny musik

Världen idag gratulerar. Tomas Enochsson har på senare tid i livet återupptagit sin musikkarriär. Nu firar han sin 70-årsdag... lördag 1/4 00:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Regeringen ger uppdrag om ny svensk folkräkning

Samhälle. För första gången på flera decennier ska en ny svensk folkräkning genomföras. – Vi har tappat... fredag 31/3 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00