Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

”Vad är ert besked till de människor som just nu fruktar för sina liv och som vädjar om vår hjälp med säkerhet och skydd i norra Irak?” frågade Lars Adaktusson socialdemokrater, liberaler och de gröna i sitt tal i Europaparlamentet i Stras­bourg på onsdagen. Foto: OM

Inget EU- krav om skyddszon

De övriga partigrupperna i Europaparlamentet ställde sig inte bakom Kristdemokraternas förslag om en säkerhetszon för hotade grupper i Irak.– Man blir bedrövad, säger kristdemokraten Lars Adaktusson.

Nyheter · Publicerad 00:00, 19 sep 2014

Irak Europa­parla­mentet enades på torsdagen om att fördöma Islamiska statens övergrepp i Irak och Syrien. Men kravet från EPP, den kristdemokratiska gruppen, på att en beskyddad säkerhetszon ska upprättas i norra Irak, fick inte gehör.
Lars Adaktusson, som framförde förslaget om en säkerhetszon för bland andra jezidier och assyrier, reagerar kraftigt mot att EPP inte fick med sig de andra partigrupperna i frågan.

– Man blir bedrövad. En säkerhetszon hade varit en konkret och mycket viktig åtgärd, säger han. Det här är vad de utsatta människorna vill se, och det är dags att vi går från ord till handling, med konkreta åtgärder, säger han.
Lars Adaktusson förklarar att kyrkoledare från norra Irak länge önskat en säkerhetszon.

– De har framfört det i möten här i parlamentet, för att människor på flykt undan IS ska kunna återvända. Vi måste mildra flyktingkatastrofen och ge människor säkerhet.

I EPP-förslaget konstaterades att Islamiska statens brott mot kristna och andra minoriteter syftar till en religiös utrensning i "civilisationens och kristendomens vagga". Där uppmanas till "skapandet av en internationellt beskyddad säkerhetszon" för irakiska minoriteter.
Men i det gemensamma förslag som förhandlades fram på onsdagen är formuleringarna annorlunda. Där sägs ingenting om en säkerhetszon. Däremot uppmanas det till "omedelbart stöd och humanitärt bistånd" till flyktingar i Irak. I resolutionstexten välkomnas också USA:s och andra staters bildande av en koalition mot IS, och det internationella samfundet uppmanas att stödja de irakiska myndigheterna, däribland genom att ge militärt skydd till särskilt sårbara grupper.

– De andra partigrupperna stödjer de pågående och planerade militärinsatserna, men en fredad zon i ett geografiskt avgränsat område är något helt annat, och det vill man inte förbinda sig till och hänvisar till att det är oklart vilken nivå på militär insats det kräver, konstaterar Charlie Weimers, stabschef för Kristdemokraterna i Europaparlamentet. Han påpekar också att det uttalats invändningar mot att EPP lagt för stort fokus på förföljda kristna.

– Det är en återkommande synpunkt att vi kristdemokrater pekar för mycket på de kristnas lidande i Irak. Det är en ynklig inställning, säger Charlie Weimers.

I ett tal i Europaparlamentet i Stras­bourg på onsdagen tog Lars Adaktusson upp kravet på en säkerhetszon, och ställde två frågor till socialdemokrater, liberaler och de gröna, som krävt en annan formulering.

– Vad är ert besked till de människor som just nu fruktar för sina liv och som vädjar om vår hjälp med säkerhet och skydd i norra Irak?

– Är det rimligt att anklaga oss kristdemokrater för att tala för mycket om kristna när hela folkslag är på väg att utrotas?

Centerpartiets Fredrick Federley medverkade inte i förhandlingarna om den slutliga resolutionen, och kände inte till formuleringen om en säkerhetszon, men skriver i ett mejlsvar till Världen idag att han är nöjd med resolutionen: "Resolutionen adresserar den rådande situationen på ett tydligt och kraftfullt sätt, med betoning på internationell samverkan och agerande".

David Högfeldt
david.hogfeldt@varldenidag.se

Nätjättar ställdes mot väggen – anklagades för ”censur”

USA. ”Techjättarna är ute efter konservativa.” Det sade republikanen Jim Jordan förra veckan då ledarna... tisdag 4/8 08:00

Förblindad woke-kultur trasar sönder kultur

Ledare Med nya tider kommer nya ord, som det importerade ordet woke. Det har sin bakgrund i... tisdag 4/8 00:00

Facebook raderade Världen idags inlägg

Sociala medier. Inlägg som lyfter fram omvändelse från homosexuell livsstil kan blockeras från Facebook, och... tisdag 4/8 08:00

Familjen är en av de allra viktigaste beståndsdelarna i hur en nation byggs.

Gästkrönika Häromkvällen fick jag förmånen att natta vårt lilla barnbarn, 1,5 år gammal, när hon sov över hemma... tisdag 4/8 00:00

Så påverkas sömnen av sommarhetta

Att sänka temperaturen i hjärnan är avgörande för en god natts sömn. Men det kan vara svårt att få... tisdag 4/8 07:00

Varför visar sig inte Gud tydligare?

Mot väggen Varför visar sig inte Gud tydligare?/Bengt