Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

I Immanuelskyrkan i Örebro kan det komma att hållas vigslar för samkönade par framöver. Foto: Wikipedia

Immanuelskyrkan fattar avgörande beslut om äktenskapssyn

Immanuelskyrkan i Örebro ska under ett församlingsmöte på söndag avgöra om man ska viga även samkönade par. Om så blir fallet innebär det ett historiskt teologiskt skifte inom EFK, där homosexuella och heterosexuella relationer likställs i en av samfundets större församlingar.

Nyheter · Publicerad 09:00, 6 okt 2022

Immanuelskyrkan i Örebro har under de senaste åren haft en process där man diskuterat sin äktenskapssyn. Förra året visade en provomröstning att en majoritet av medlemmarna ställde sig bakom att ”vidga” församlingens äktenskapssyn till att viga även samkönade par.

På söndag hålls ett församlingsmöte där man slutgiltigt ska avgöra om en ändrad församlingsordning. Utfallet väntas bli ett bejakande av homosexuella relationer och ett ja till att viga även homosexuella par.

I förslaget till ny text i församlingsordningens avsnitt om vigsel har orden ”man och kvinna” tagits bort och ersatts med ”makarna” eller ”paret”. Exempelvis ska meningen ”I en kyrklig vigsel lovar man och kvinna inför Gud och människor att leva i trohet till varandra” vid en ändring lyda ”I en kyrklig vigsel lovar paret inför Gud och människor att leva i trohet till varandra”.

Det finns många inom kristenheten som riktat kritik mot den förändring som ser ut att vara på väg inom rörelsen och menar att det handlar om ett allvarligt avsteg från den kristna läran.

– Det man gör är att man försöker diskutera och rösta fram nya ordningar i stället för att ställa sig frågan vad Guds ord säger, har Andreas Holm, föreståndare och pastor i EFK-församlingen Motala baptistkyrka, tidigare sagt till Världen idag angående processen inom EFK.

Johan Arenius, pastor i Immanuelskyrkan i Örebro, har sagt till Världen idag att församlingen ska arbeta för att den minoritet som håller fast vid en klassisk äktenskapssyn inte ska känna sig marginaliserad eller utfryst framöver.

– Vi måste ge god teologi för båda de här synsätten och vinnlägga oss om att klara av att leva med den här dubbelheten.

– Vi måste ge god teologi för båda de här synsätten och vinnlägga oss om att klara av att leva med den här dubbelheten.

Kanal 10 vädjar om ökat ekonomiskt stöd

Media. Den svenska tv-kanalen Kanal 10 står inför en tuff ekonomisk utmaning och behöver få in... lördag 28/1 18:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10