Under sång och dans ska man säga: ”Alla mina källor har jag i dig.”
Psaltaren 87:7

Världen idag

I dag hyllas barn med Downs syndrom

På onsdagen infaller Världs-dagen för Downs syndrom. Många firar dagen genom att bära olika strumpor och på så vis hylla olikheter. Samtidigt lyfts den allvarliga frågan att alltfler barn med Downs aborteras bort.

Nyheter · Publicerad 11:00, 21 mar 2018

I söndags hölls det stora riks­eventet i Göteborg, arrangerat av Svenska Downföreningen. Bland annat med utdelning av Upp-priset som i år gick till Amanda Malmberg och Linda Wenthe. Priset lyfter fram personer som bidrar till att förbättra möjligheterna för personer med Downs syndrom.

Just i dag firas på resurscentrum i Karlstad med framträdande av bandet Unique & Proud som startades i samband med tv-serien Lerins lärlingar. Andra lokalavdelningar firar kommande veckoslut.

– Det här har verkligen spridit sig, många hänger på och hjälper till att sprida budskapet, säger Annika Lindqvist, kommunikatör hos Svenska Downföreningen.

Föreningen får in bilder och rapporter som läggs upp på hemsidan och Facebook. Ibland även från skolor och andra som uppmärksammar dagen genom att rocka sockorna, det vill säga att ta på sig omaka par.

– För oss är det viktigt att man gör det av rätt anledning, för att man tycker alla människor är lika värda, påpekar hon.

Har ni märkt om det här med att rocka sockor har bidragit till någon skillnad i folks attityd?

– Ja, dels att fler vet om varför vi bär olika strumpor, dels att vi oftare hör att det är självklart att alla är lika värda. Det finns i större utsträckning en positiv acceptans för människor med funktionsnedsättningar, säger Annika Lindqvist.

– Det handlar också om att personer med Downs syndrom syns på olika sätt nu, bland annat i tv, att samhället låter dem ta plats. Det ses inte som lika skrämmande längre.

Monika Severin, ordförande i föreningen Människovärde, skrev en debattartikel i Aftonbladet på tisdagen. Detta med anledning av Internationella Downs syndromdagen och den aktuella debatten angående fosterdiagnostik. Hon frågar: ”Vad ger oss rätten att sortera bort människor och därmed utgå från att deras liv inte är värda att levas? Är det i vissa fall andra faktorer än just deras liv som är viktigare, kanske hur det påverkar våra liv?”

I dag är Monika Severin på resande fot – med olika strumpor på sig.

– Jag har flera vänner som har barn med Downs syndrom, och jag har i mitt arbete som sjuksköterska mött många patienter med syndromet. De är alla olika men med detta gemensamt att de har en enorm glädje och spontanitet som de gärna delar med sig av, säger hon till Världen idag.

– Debatten om fosterdiagnostik skrämmer mig. Vi lägger en tung börda på föräldrar, när vi begär att de i ett tidigt skede ska ta ställning till om det här barnet är välkommet eller ej, på grund av att det är annorlunda. För mig som kristen tror jag att Gud gett oss ett människovärde lika för alla.

För mig som kristen tror jag att Gud gett oss ett människovärde lika för alla.

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10