Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Hundratalet rättegångar mot evangeliska kyrkor

Ett år efter att den nya ryska lagen mot religiös extremism och terrorism – Jarovajalagen – infördes, är bilden oklar vad som sker i landet. Hundratals rättegångar har hållits mot evangeliska församlingar, som myndigheterna menar brutit mot lagen. Utländska medborgare som utan tillstånd medverkar i gudstjänster deporteras och får inte återvända på fem år. Bötesbelopp på mellan 500 och 500 000 kronor har utdömts. Hot och ingrepp har ökat sedan förra året.

Nyheter · Publicerad 14:59, 18 aug 2017

Rättegångar har dömt personer, som delat ut biblar på gatorna och som saknar speciellt missionärsvisum. Om en kyrkas namn och adress står i bibeln döms församlingen till höga böter. Medverkar en utländsk medborgare i en gudstjänst och saknar religiöst visum, så kan personen gripas, deporteras och inte få inresevisum på fem år, säger en källa med god insikt i vad som sker i Ryssland till Världen idag.

Kristna från baptist-, pingst- och karismatiska församlingar har sedan september 2016 fått fällande domar i över 100 rättegångar, där höga böter och straff utdömts. Knappt tio procent av rättsfallen har lett till friande domar. Men samtidigt med detta sker en stark församlingstillväxt och väckelse i många församlingar.

Främst i Sibirien har över 300 nya församlingar grundats. Eftersom alkohol- och narkotikaproblemen är så svåra i landet, tillåts kristna församlingar starta rehabprojekt för missbrukare. Där har lokala myndigheter ordnat tomter och andra tillstånd eftersom man själva inte klarar av medborgarnas svåra drogmissbruk. Då är man fortfarande positiva till de evangeliskt kristna och tänker inte så mycket på lagarna. Mängder av människor kommer till tro på Gud genom rehabarbetet.

– Evangelisations- och missionsarbetet har intensifierats och nu vill man göra så mycket man förmår innan möjligheterna helt upphör, säger en missionsledare Världen idag talat med.

De senaste uppgifterna bekräftar att förbudet att missionera utan tillstånd blir vanligare. Anmärkningsvärt är att enbart inom den allkristna unionen och pingströrelsen i Ryssland finns i dag sammanlagt över 3 800 församlingar och grupper. För fem år sedan var deras antal cirka 2 500.

Missionsledaren känner personligen till över tio rättsfall där utländska besökare deporterats för att de medverkat i gudstjänster utan religiöst visum eller för att man brutit mot den nya Jarovajalagen. Pastorer och ledare har kallats till förhör, datorer har konfiskerats från kyrkliga lokaler och rättegångar förbereds även mot evangeliska kyrkor, som man menar har brutit mot så kallade brandföreskrifter. Detta är ett sätt som myndigheterna ofta använder när de vill stänga butiker, kyrkor, samlingslokaler med mera, där icke önskvärd verksamhet bedrivs.

Men finns det evangeliska församlingar som inte ser faran med nya lagen utan låter utländska besökare medverka i deras gudstjänster?

– Det kan bero på att man i det området inte haft några rättsfall ännu och därför inte är oroliga. Men flera utlänningar har fått religiöst visum, som ger dem rätt att medverka i gudstjänster i en registrerad församling. Fast de inte får jobba utanför kyrkolokalen om de saknar ett så kallat missionärsvisum, vilket utfärdas separat.

– Alla sanktioner från västvärlden och en försämrad ekonomi har lett till en försämrad levnadsstandard för de flesta ryska medborgare. Jag har säkert talat med ett hundratal ryssar som alla säger att det ekonomiskt blivit sämre i landet.

Det är svårare att få tillgång till både livsmedel och andra konsumtionsvaror från väst. Detta kan bidra till att folket mer och mer söker sig till Gud och andliga värderingar. Antalet gudstjänstbesökare har ökat i de evangeliska kyrkorna och troligen också i ortodoxa kyrkan. När Ryssland hotas alltmer av de ekonomiska sanktionerna, då vänder sig folket till Gud och kyrkan.

Butikshyllorna gapar betydligt tommare eftersom man förr fick fler varor från Finland, Polen och Tyskland. Putin har dock tänkt sig att den inhemska produktionen i stället då ska öka.

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00