Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Hörnmark avgår när Pingst Europa möts i Stockholm

Filadelfiakyrkan i Stockholm är i veckan värd för det europeiska pingst-nätverket PEFs första fysiska konferens sedan början av coronapandemin.

En av talarna är svensken Pelle Hörnmark, som ska lämna över den ordförandepost han haft i nätverket sedan 2016.

Nyheter · Publicerad 23:00, 1 sep 2022

Pentecostal European Fellowship (PEF), eller Europeiska pingstgemenskapen, samlar ett 60-tal nationella europeiska samfund och har ett flertal nätverk som också är med och anordnar veckans konferens. De möts tillsammans med den svenska pingströrelsen och Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

Temat för konferensen, som håller på från onsdag eftermiddag till fredag eftermiddag, är ”Vakna Europa”, med fokus på att vakna upp för de onådda och för att se en ny generation kristna i en tid när Jesu återkomst närmar sig.

Förutom PEF:s avgående ordförande, Pelle Hörnmark, som till vardags arbetar som pastor i pingstförsamlingen i Växjö, ska även den svenske pingstledaren Daniel Alm, som är pastor i pingstförsamlingen i Västerås, tala under konferensen.  

Ytterligare talare kommer från Belarus, Ukraina, Belgien, Norge och Storbritannien i Europa, samt från Nya Zeeland och USA.

Medan deltagande i konferensen som helhet kräver anmälan, är de kvällsmöten som hålls på onsdagen och torsdagen öppna för allmänheten.

Efter huvudkonferensen hålls också extra seminarium på temat missionella församlingar, med den nya zeeländske konferenstalaren Max Chismon, som leder rörelsen Simply Mobilizing (SM). Dessa seminarium hålls på fredagkvällen och lördagen i Citykyrkan i Stockholm, med separat anmälan.

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00