Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Hoppfullt för Sveriges kristna gårdar

För många kristna gårdar och hotell har tiden sedan pandemins utbrott förra våren varit tuff. Nu syns dock ett ljus i tunneln med eventuellt lättade restriktioner och en förhoppning om att semesterfirare ska stanna till för boende, mat eller bara en fika.

Nyheter · Publicerad 12:00, 30 maj 2021

Ewa Bylander, som arbetar på Gullbrannagården i Halmstad, är ordförande för Kristna gårdar och hotell (KGH). Hennes bild är att de flesta gårdar trots allt klarat sig igenom den tuffa coronaperioden utan att behöva slå igen.

– Jag kan inte på rak arm säga hur det ser ut för alla, men generellt har de gårdar som haft öppet främst under sommaren klarat sig relativt bra. Särskilt de som har camping har kunnat dra nytta av det, säger Ewa Bylander.

– Det har varit svårare för gårdar som har helårsöppet när konferenser och andra besök ställts in.

På Gullbrannagården är man hoppfull gällande att restriktionerna ska lätta så som Folkhälsomyndigheten aviserat och står i så fall beredda att arrangera bland annat coronasäkra barnmöten och utekonserter för lite större grupper.

– Alla inom KGH är förstås noga med att följa restriktionerna, även om man har väldigt olika förutsättningar. Kan man till exempel ha servering och mindre samlingar anordnar man det, men inom ramen för reglerna.

På frågan hur man kan stödja de olika besöksplatserna nämner Ewa Bylander, förutom att faktiskt boka övernattning, även förbön.

– Be för oss, kolla av med någon närliggande gård om du kan hjälpa till med något, stanna gärna till och ät, eller ta en fika där man har servering. Både stort och smått gör skillnad.

[S]tanna gärna till och ät, eller ta en fika där man har servering. Både stort och smått gör skillnad.

Gårdar i hela landet

Kristna gårdar och hotell finns utspridda över hela Sverige. På KGH:s webbplats kan man söka på landskap och hitta alla anslutna boenden och annat utbud inför året semesterresa.

Här är några exempel:

Hemavan fjällstation, Lappland

Storstrand kursgård, Norrbotten

Vägsjöfors herrgård, Värmland

Frösövallen, Jämtland

Olsnäsgården, Dalarna

Vekhyttegården, Närke

Hjälmargården, Södermanland

Lärjungagården, Västra Götaland

Stenbräcka kurs- och lägergård, Blekinge

Klintagården, Öland

Tystnad när islamism togs upp i brittisk tv

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Varför kristen och evolutionist?

Teistisk evolution (del 7/7). Evolutionshypotesen har ett massivt stöd i dagens kultur, i den akademiska världen, skolan och i... fredag 31/3 00:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00