De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av skam.
Psaltaren 34:6

Världen idag

”Hopp för Sverige” blir turné – vill inspirera kyrkor till bön

Vi behöver lägga våra egna agendor åt sidan för att enas i bön för Sverige. Det menar initiativtagarna till mötesturnén ”Hopp för Sverige”. – Hela Västeuropa står i ett slags paradigmskifte, säger böneledaren Claes-Göran Bergstrand.

Nyheter · Publicerad 15:00, 9 jan 2019

”Hopp för Sverige” är namnet på det reformatoriska manifest som tagits fram i bokform av en rad kristna profiler. Nu är boktiteln också namnet på den mötesturné som tar sin start i församlingen Agape i Norrköping den 12 januari och kommer fortsätta i andra församlingar under vårterminen.

– Vi vill inspirera, uppmuntra och utrusta församlingar till bön för vårt land och vårt lands situation, säger böneledaren Claes-Göran Bergstrand, som tillsammans med teologen Torbjörn Aronson och pastorn Christoffer Ahlbäck kommer att leda samlingarna.

Han berättar att målet med initiativet är att församlingarna ska gå ut i tjänst så att det blir en andlig väckelse i Sverige. Att tre olika generationer kommer stå på scenen tror han är av betydelse.

– Vi vill med vår närvaro visa att det är viktigt att stå tillsammans – att olika gåvor får komma till sin rätt och funktion, säger han.

Claes-Göran Bergstrand kommer bland annat att tala om vad som hände i kyrkorna på 70- och 80-talen och vilka lärdomar vi kan dra av det. Men även nutid och framtid kommer att vara i fokus under mötena.

– Lågan behöver flamma upp, säger han.

Vad krävs för att det ska ske?

– I första hand att man som personligt kristen är villig att överlåta sitt liv på ett helhjärtat sätt. Vi behöver i ödmjukhet och frimodighet ta det mandat som vi har fått av Gud. Sedan vet vi att det är Gud själv som ligger bakom det andliga skeendet.

Vad gick fel på 70- och 80-talen? Varför utvecklades inte det som skedde under den tiden till väckelse?

– Det är svårt att svara på. Men jag tror att det kan ha berott på att vi som stod i ett ledarskap inte var villiga att lägga ner våra egna ambitioner. Vi skulle behövt lägga ner dem för att söka Gud i ödmjukhet. Sedan fanns det ett motstånd från visst kristet håll.

Claes-Göran Bergstrand är övertygad om att vi befinner oss i en allvarlig situation i Sverige i dag.

– Jag tror att vi är många som ser det. Hela Västeuropa står i ett slags paradigmskifte med stora ideologiska motsättningar. Det syns även i vårt eget land. Djupast sett tror jag att det är en andlig situation.

I Västeuropa har individualismen – där människan är i cent­rum för sitt eget liv – blivit vår religion, menar han.

– Vi behöver ha en annan förhållning till Gud och hela skapelsen, med Jesus i centrum.

Under Hopp för Sverige-turnén kommer det bli bön för bland annat våra politiker.

Även i kristenheten råder splittring. Kan man komma till samlingen oavsett politisk åsikt?

– Absolut. Det är en av våra uppgifter som ledare – att kunna leda förbönen så att folk förstår att det här inte handlar om ens egna politiska åsikter, utan om Guds vilja för vårt land. För som kristen är man inte främst medborgare i Sverige, utan medborgare i Guds rike.

De första samlingarna av turnén hålls nu på lördag i församlingen Agape i Norrköping och på söndag i Lugnetkyrkan i Falun. Församlingar som önskar boka in ett besök av Hopp för Sverige-teamet välkomnas nu att ta kontakt med Claes-Göran Berg­strand.

Trump erkänner Israels suveränitet över Golan

USA/Israel. USA:s president Donald Trump har nu erkänt Israels suveränitet över de ockuperade Golanhöjderna. – Israel har aldrig haft en bättre vän än er, sade...