Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Hon vill se abortfrågan lyftas i Svenska kyrkan

Annette Westöö och Nasrin Sjögren från MRO, Människorätt för ofödda, ifrågasatte i en debattartikel att abortfrågan inte fanns med när ärkebiskopen i höstas bjöd in till möte om barn och unga. Svaret kom i form av en inbjudan till samtal.

Nyheter · Publicerad 00:00, 21 jan 2013

Hur kan tystnad kring en så central frågeställning som abort motiveras, när Svenska kyrkans ledare bjuder in till möte om barn och unga? Det frågade sig Westöö och Sjögren, båda medlemmar i Svenska kyrkan, i en debattartikel inför höstens arrangemang. Efter det fick de en inbjudan att komma och samtala i ämnet.
– Vi fick träffa ärkebiskop Anders Wejryd och chefsteologen Christina Grenholm och diskuterade det stora antalet aborter och synen på ofödda människor, säger Nasrin Sjögren, som är glad över den generösa gesten från kyrkans ledning att ta tid för att sitta ned och lyssna till deras syn på saken.
– Man kan väl säga att vi är överens om att vi inte är överens, kärnfrågan är vad som avlägsnas vid en abort. Som vi ser det är det en människa, och det är då naturligtvis oerhört allvarligt ur ett kristet perspektiv. De ser det som "en människa i vardande" och menar att man måste behandla frågan med respekt, men att abort inte är att döda.
Överens var man där-emot om att det ligger i allas intresse att få ner antalet aborter.

Annette Westöö menar att det saknas forum för att tala om abortfrågan i kyrkan.
– Det finns många som vill ha tillbaka den abortsyn Svenska kyrkan hade för 30 år sedan. När abortlagen var på remiss på 70-talet var alla svenskkyrkliga instanser emot. Sedan dess har det skett en enorm förändring.
Abort är ingen fråga som hanteras centralt i Svenska kyrkan, var det besked man fick. I stället är man hänvisad till stiften och församlingarna. Annette Westöö önskar nu att den grupp i Svenska kyrkan hon kallar bibeltrogna ska våga lyfta abortfrågan tydligare.
– Man har reagerat kraftfullt på många andra punkter, till exempel när det gäller samkönade äktenskap  och kvinnliga präster. Jag tycker att abortfrågan är viktigare och mer grundläggande. Det handlar om hur man ser på människan och när mänskligt liv börjar, säger hon.

Samuel Teglund

Dags för ett 12-stegsprogram för avgiftning av digitalt beroende

Ledare Varningar för den digitala livsstilens konsekvenser duggar allt tätare. Det höga tempot och den... onsdag 3/3 00:10

Kristna oroliga att förlora sin frihet efter beslut i kongressen

USA. En kristen konditor eller florist kan tvingas sälja arrangemang för samkönade bröllop och en... onsdag 3/3 13:00

Unga judar i Malmö: Vi angrips i skolan

Rapport. I princip alla de 14 judiska barn och ungdomar som intervjuades för en ny rapport om antisemitism i... onsdag 3/3 09:00

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Israelkommentar Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder...
Följ Världen idag i sociala medier