Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Hon skapade material som befriar kvinnor från ångest

Över 300 unga kvinnor och mer än 400 kyrkor i Storbritannien har använt den bibliska själavårdsmetoden ”Keys to freedom”, som utformats av Arianna Walker. För Världen idag berättar hon varför metoden, som nu kommit till Sverige, befriar kvinnor från ångest, depression och självskadebeteende.

Nyheter · Publicerad 16:46, 14 apr 2020

I torsdags berättade Världen idag om själavårdsmaterialet ”Keys to freedom” som Citykyrkan i Stockholm testat med stor framgång. Den som utformat materialet är Arianna Walker, som leder organisationen Mercy US.

För Världen idag berättar Arianna Walker, i en Skypeintervju, att hon var 20 år gammal när hon fick en första inblick i Mercy US arbete med unga kvinnor i USA. Inspirerad av denna organisation ville Arianna göra något liknande i Storbritannien. Men då anade hon inte att Gud först skulle kalla henne att hjälpa sin egen syster, som hade stora själsliga problem.

– Jag hade sagt till Gud att ”detta är något jag vill göra”, men när mina föräldrar ringde om min syster sade jag ändå ”nej”, berättar hon.

När systern ändå flyttade in hos henne fick Arianna se brustenhet på nära håll. Systern, som hade älskat Jesus hela livet, hade vid 12 års ålder nämligen blivit utsatt för övrgrepp.

– Vi trodde att kristna var immuna mot världen. I och med det som hände min syster behövde vi hantera frågan ”Var var Gud när detta hände?”

Familjen insåg att systern behövde en plats där hon kunde få vara arg på Gud och ställa frågor, men också en plats där hon fick tid att lyssna in Guds svar. Under åtta månader fick systern därmed, vid 18 års ålder, delta i Mercy US program för unga kvinnor.

– Efter åtta månader var hon helt förvandlad och hon hade lärt sig att använda verktygen, berättar Arianna.

– Jesus blev hennes helare och han besvarade hennes frågor. I och med detta visste jag att det var detta som jag ville göra, fortsätter hon.

Med utgångspunkt i det som systern hade fått uppleva i USA skapade Arianna en liknande, fast kulturanpassad, lärjungaträningskurs i Storbritannien. I dag består Mercy UK av 45 anställda och ett träningscenter ute på landsbygden.

– Det är ett hem för kvinnor med svårigheter att hantera livet. Det kan bland annat handla om ätstörningar, självskadebeteende, depression och ångest.

Under 15 år har 300 unga kvinnor deltagit i den sex månader långa kursen.

Nycklarna till frihet, som kursen använder sig av, är enligt Arianna utformade utifrån Bibelns undervisning. Metoderna fokuserar på rötterna till besvären.

– Våra beteenden är rotade i vad vi tror. Vid åtta års ålder har ramverket, de neurologiska vägarna, till ditt trossystem lagts. Gud skapade dessa så att de kan tränas, detta kallar vi sinneförnyelse, menar hon.

Metoderna har gett goda resultat enligt en oberoende undersökning som Mercy UK låtit göra.

Före tiden på Mercy UK tyckte 95 procent av kvinnorna illa om sig själva, efter kursen var det endast 11 procent som uppgav att de fortfarande gjorde det.

De hoppfulla vittnesbörden väckte sedermera kyrkans intresse och materialet med namnet ”Keys to freedom” utformades för både kyrkor och enskilda individer. Ungefär 400 kyrkor i Storbritannien samt Alphagrupper använder sig samtidigt av materialet.

Men Arianna vill vara tydlig med vad som ger äkta förvandling.

– Boken är inte svaret, Jesus är svaret. Den hjälper dig att få åtkomst till honom. Förhoppningsvis förändrar denna resa dig så att du kan förändra ditt liv.

Resultat Keys to freedom-kursen

71 procent av deltagarna uppger att de skadade sig själva en gång per vecka före kursen. Efter kursen är det endast 6 procent som svarar att de fortfarande gör det.

Endast 13 procent upplevde, före kursen, att de hade god förmåga att skapa och bevara relationer. Den siffran ökade till 77 procent.

81 procent av deltagarna upplevde före kursen någon typ av depression. Efter kursen var det endast 4 procent som gjorde det.

Utan apostlar saknas missionellt perspektiv

Ledare Nya testamentet beskriver de femfaldiga tjänstegåvorna i Kristi kropp: apostlar, profeter,... lördag 4/7 00:00

Vi behöver inte springa tills vi spyr.

Ungkrönika Ungkrönika. Jag har ofta svårt att göra saker till hundra procent. När jag spelade innebandy aktivt hade jag en... lördag 4/7 00:00

Nytt franskt styre ska presenteras på onsdag

Frankrikes regering avgår, meddelar det franska presidentämbetet i ett uttalande. Ersättare till... fredag 3/7 18:00

Kan vi synda utan att förlora frälsningen?

Mot väggen Kan en pånyttfödd kristen synda utan att förlora frälsningen? /Linda