Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Hon ber på arbetstid – anmäler sig själv

I Bromölla är det sedan en tid förbjudet för kommunanställda att be på arbetstid. Socialsekreteraren Pernilla Franklin är kristen och ber dagligen till Gud för att kunna göra ett bättre jobb. Nu väljer hon att anmäla sig själv till kommunstyrelsen.

Nyheter · Publicerad 08:08, 11 jul 2019

Världen idag har tidigare rapporterat om det förbud mot bön på arbetstid som kommunstyrelsen i Bromölla röstade igenom i mitten på juni. Förbudet gäller oavsett religionstillhörighet.

Efter beslutet kände Pernilla Franklin ett behov av att ställa sig upp och säga ifrån.

– Som kristen känner jag att alla har rätt att ha den tro man har. Och det är inte bara muslimer som ber, säger Pernilla Franklin till Kristianstadsbladet.

Enligt kommunjurist Johan Hejman skulle upprepade fall av brott mot riktlinjen kunna leda till en skriftlig varning och i yttersta fall uppsägning, skriver tidningen.

I sin anmälan till kommunstyrelsen skriver Pernilla Franklin att hon nu förväntar sig att få en reprimand:

”Jag anmäler att jag har bett och att jag kommer att be på arbetstid i fortsättningen och jag förväntar mig att politikerna som drivit igenom detta beslut även beslutar om lämplig sanktion”.

Brevet avslutas med orden: ”Gud välsigne er!”.

Pernilla Franklin säger att hon under arbetsdagen ofta skickar iväg en bön om att få mer tålamod, bli klokare och att vara bättre på att verkligen ha barnets perspektiv i fokus.

– Jag utreder barn som far illa och det kommer dagligen upp situationer där jag känner behov att rikta mig i en tyst bön till Gud för att kunna göra ett bättre jobb.

Med sin anmälan hoppas Franklin kunna påverka kommunen att dra tillbaka sitt beslut.

– Jag vill visa på det absurda i att ha en sådan riktlinje när vi i Sverige har religionsfrihet. Jag tycker det är tragiskt att man vill profilera kommunen med detta, säger hon.

Kommunalrådet Eric Berntsson (SD) har tidigare uppgett att intention med beslutet är att bönen inte ska hindra arbetet, något som Världen idag har skrivit om.

– Ingen annan ska behöva gå in och täcka upp för dig på arbetsplatsen för att du ska gå ifrån och be, sade han till Lokaltidningen Kristianstad Bromölla och Östra Göinge.

I ett mejl till Världen idag uppgav kommunchefen Marie Wäppling då att kommunen inte har haft några problem med bön på arbetstid och att det kommer vara tillåtet att be en bön inom sig, så länge arbetet inte påverkas.  

Både JO och förvaltningsrätten har fått ta emot anmälningar kring det kontroversiella beslutet och DO har startat en utredning i fallet.

Ingen annan ska behöva gå in och täcka upp för dig på arbetsplatsen för att du ska gå ifrån och be.

Likt Daniel bör vi vägra kompromissa

Ledare En högintressant och högaktuell bok i Bibeln är Daniel. Profeten Daniel var verksam under perioden 605–539 f Kr. Han är ett stort föredöme för oss...

Trump väntas prioritera religionsfrihet framför klimatmöte

FN. Om klimatmålen i Parisavtalet ska nås måste mer göras – och fortare. Nu samlar FN:s generalsekreterare till ett peppande toppmöte där nio så kallade...