Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Trots farhågor driver president Hollande frågan om legaliserad dödshjälp vidare. Den etiska kommittén pekar på hur målgruppen för eutanasi har breddats i grannländerna, där det från början hette att det bara var patienter i livets slutskede som skulle få denna ”hjälp”. Foto: Jurek Holzer / Scanpix

Hollande lovar aktiv dödshjälp innan årets slut

Frankrike är på god väg att legalisera dödshjälp. Trots nej från landets etiska kommitté, lovar president Hollande en omröstning i parlamentet innan året är slut. Och befolkningen ger honom brett stöd.

Nyheter · Publicerad 13:00, 15 jul 2013

I sin sin kampanj för landets högsta ämbete 2012 lovade socialisten François Hollande bland annat att samkönade äktenskap skulle legaliseras om han blev president. Den utfästelsen har han redan trumfat igenom och trots massiva protester, är det sedan i i våras tillåtet för homosexuella att gifta sig. Nu står Hollandes andra vallöfte på tur att realiseras: "att legalisera ett värdigt slut på livet" – det vill säga att tillåta dödshjälp.

Enligt Hollande själv skulle en lag egentligen bara förbättra den nuvarande lagstiftningen från 2005, vilken presidenten, enligt nyhetsbyrån Reuters, beskriver som "ett steg i riktning mot mänsklig värdighet."
Denna lag ger läkare rätt att avbryta en behandling som verkar hopplös eller som bara tjänar till att på konstlad väg upprätthålla livet. Den ger även dödssjuka rätt att begära att behandlingen avbryts och stipulerar att patienten ska kunna ges smärtstillande, även om detta kan leda till en tidigare död. Är patienten medvetslös, har anhöriga rätt att begära att en livsuppehållande behandling avbryts.

När den nu gällande lagen klubbades igenom, var det med bred majoritet och eftersom det inte var fråga om dödshjälp, ställde sig även katolska kyrkan bakom den. Katolska organisationen Respekt  påpekar för övrigt att samma lag gäller i Sverige; det vill säga att en läkare kan avsluta en behandling som är utsiktslös.
Nu vill Hollande ta steget till aktiv dödshjälp. Opinions­mätningar visar på ett överväldigande folkligt stöd  för eutanasi i livets slutskede.  Enligt France 24 på nätet sa 89 procent  ja i en mätning i höstas. Men i Frankrikes nationella etiska kommitté – Comité National d'Ethique, CCNE – höjs ett varnande  pekfinger. En majoritet, om än bara med en enda rösts övervikt, säger nej, med motiveringen att dödshjälp är för farligt för samhället eftersom sårbara människor riskerar att offras.

Som avskräckande exempel pekar kommittén på grannländerna Belgien, Nederländerna, Schweiz och Luxemburg, där eutanasi är tillåten.
– Dessa länder legaliserade dödshjälp för patienter i livets slutskede och som kunde fatta egna beslut. Men i praktiken har målgruppen successivt breddats och utvidgats till sårbara grupper i samhället, skriver CCNE i sin rapport, där man också konstaterar att en femtedel av de patienter som fick dödshjälp
i Schweiz mellan 1990 och 2000 inte led av någon dödlig sjukdom.

För att allmänheten ska kunna sätta sig in i vad legaliserad dödshjälp innebär, kommer frågan att diskuteras runt om i Frankrike under de kommande månaderna innan parlamentet slutligen tar ställning till det lagförslag som, enligt presidenten, ska ligga klart vid årsskiftet.
Även om Hollande backas upp av majoriteten fransmän, finns det grupper som som inte stillatigande kommer att finna sig i att Frankrike slår in på samma väg som grannländerna. Motståndare, som har starkt stöd från katolska kyrkan, har flaggat för en ny våg av protester på gatorna, liknande de som föregick legaliseringen av samkönade äktenskap.

Annica Skenberg
redaktionen@varldenidag.se

Evangeliets erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Upprop för samvetsfrihet – vill inte ange papperslösa

Samvetsfrihet. Tunga fackförbund, vänsterpolitiker och debattörer driver just nu en kampanj för att lärare, läkare... onsdag 22/3 07:00

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00