Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona.
Jakobs brev 1:12

Världen idag

Högsta domstolen i Washington har fällt sin första abort-relaterade dom sedan president Donald Trump blev president. Den innebar ett bakslag för dem som ville reglera abortklinikerna i Louisiana hårdare. Foto: Patrick Semansky/AP Photo/TT

Högsta domstolen avvisar omstridd abortlag

Den lag i Louisiana som kräver att abortkliniker får ett särskilt tillstånd av ett närliggande sjukhus strider mot författningen och innebär en ”onödig börda” för kvinnor som önskar abort. Det slog USA:s Högsta domstol fast på måndagen.

Nyheter · Publicerad 16:05, 30 jun 2020

Lagstiftarna ville med lagen garantera att kvinnor som genomgår abort får kvalificerad vård i de fall då komplikationer uppstår. Dessutom hoppades man att avalet med ett sjukhus skulle leda till bättre vårdkvalitet på abortkliniken i fråga.

Men de två läkare som anmälde lagen för att få den upphävd menade att den i praktiken bara skulle tvinga två av delstatens tre abortkliniker att stänga, utan att göra någon skillnad för vården.

Detta höll fem domare i Högstas domstolen med om, medan fyra motsatte sig beslutet.

”Tillståndskravet skulle drastiskt minska antalet och den geografiska fördelningen av abortutförare, vilket skulle göra det omöjligt för många kvinnor att få en säker, laglig abort i delstaten”, skrev domare Stephen Breyer för majoriteten.

Men lagens förespråkare, som i de allra flest fall också är motståndare till abort, menar att kvinnornas säkerhet måste komma i första rummet.

– Beslutet är nedslående och felaktigt, sade Russell Moore, ordförande för etik- och religionsfrihetskommissionen inom samfundet Southern Baptist Convention, enligt Christianity Today.

– Lagen i Louisiana hade det enkla målet att skydda kvinnor från fara genom att ställa minsta möjliga krav på en abortindustri som framhärdar i att ha frikort för sig och sin vinst.

Beslutet fattades genom att den konservative chefsdomaren John Roberts för tredje gången på kort tid röstade åt mer liberalt håll. De två domare som tillsatts av president Donald Trump – Neil Gorsuch och Brett Kavanaugh – röstade mot att avvisa lagen.

Högsta domstolen kom fram till samma ståndpunkt 2016, när en snarlik abortlag stod på spel i Texas. Då, som nu, argumenterade majoriteten i domstolen att regleringen inte skulle höja nivån på abortvården, men däremot tvinga en del abortkliniker att stänga.

Infiltration mest effektivt mot religion

Ledare Mitt i högsommaren släpptes de nya resultaten från världens största undersökning av människors... lördag 19/9 00:00

Kampsport för att skada eller för självförsvar – det är frågan

Mot väggen Hur ska man som kristen förälder se på sitt barns önskan att börja någon våldsam kampsport såsom...