Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Historiskt avtal mellan katoliker och lutheraner

Att agera i en anda av enhet. Det var löftet i det avtal som den romersk-katolska kyrkan och den lutherska undertecknade vid påvens besök i Sverige, 499 år efter reformationen.

Nyheter · Publicerad 17:17, 1 nov 2016

Röda mattan var utrullad då på påven på måndagen satte ned fötterna på svensk jord. Besöket var det första av en påve i Sverige på 27 år och han mottogs högtidligt av statsminister Stefan Löfven (S). I Lund mötte han sedan det svenska kungaparet innan det var dags för dagens kanske viktigaste händelse, gudstjänsten i Lunds domkyrka. Den hölls precis 499 år efter att kyrkan splittrats efter Martin Luthers reformation.

Syftet med gudstjänsten var bland annat att erkänna den skada som katoliker och protestanter åsamkat varandra, bland annat genom de så kallade religionskrigen. Under gudstjänsten talades det mycket om det som förenar lutheraner och katoliker.

– Nu har vi möjlighet att reparera en avgörande etapp av vår historia, att övervinna motsättningar och missförstånd som ofta har hindrat oss från att förstå varandra, sade påven på sitt modersmål spanska.

Att påven valt att komma just till Lund för att uppmärksamma 500-årsminnet av reformationen – avknoppningen från den romersk-katolska kyrkan – beror på att Lutherska världsförbundet bildades just i Lund för snart 70 år sedan.

I domkyrkan undertecknade påve Franciskus och Lutherska världsförbundets Munib Younan fem åtaganden, så kallade ekumeniska imperativ, som talar om bland annat enhet och öppenhet och om att man ska vittna tillsammans om Gud "genom tjänst i världen och för medmänniskan".

Undertecknandet föregicks av tre akter i gudstjänsten. I den första förväntades de närvarande, även påvens kardinaler, biskopar och präster, att tacka Gud för reformationens förtjänster. ”O helige Ande: Hjälp oss att glädja oss över de gåvor som kyrkan har fått genom Reformationen”, bad påve Franciskus.

Man syftade på vad som beskrivs som ”återupptäckten av evangeliet” och att människor fick lära sig att själva läsa Bibeln.

I nästa akt uttrycktes sorg och ånger för vad Luthers proteströrelse förde med sig av splittring, våld och i förlängningen krig. ”O nådige Gud, vi sörjer att även goda handlingar i syfte att reformera och förnya ofta fick oavsiktligt negativa följder”, sa den lutherske ledaren Munib Younan.

Därefter var det dags att underteckna det historiska dokumentet. I detta förbinder sig parterna, genom fem olika åtaganden, att "hantera framtida situationer i enhetens, inte splittringens, perspektiv". När de båda ledarna omfamnade varandra efter undertecknandet ställde sig åhörarna upp och applåderade och vissa jublade.

– Vi katoliker och lutheraner har påbörjat vandringen tillsammans på försoningens väg, sa påven.

Efter gudstjänsten anslöt påven till ett redan påbörjat ekumeniskt evenemang på en fullsatt Malmö arena. Innan påven lämnade Sverige vid lunchtid på tisdagen deltog han i en katolsk utomhusmässa på Swedbank stadion i Malmö med 15 000 deltagare.

De fem punkterna i avtalet


Ur den gemensamma deklarationen Från konflikt till gemenskap

1. Att utgå från enhetens, inte splittringens, perspektiv och stärka det gemensamma.

2. Att låta sig ömsesidigt förändras genom de andras trosvittnesbörd.

3. Att förplikta sig att söka synlig enhet.

4. Att gemensamt återupptäcka kraften i Jesu Kristi evangelium för vår tid.

5. Att gemensamt vittna om Guds nåd i förkunnelsen och i tjänsten för världen.

Andens besökelsetid pågår i denna stund

Ledare Gud är både tre och en. Vi tror på en Gud, som uppenbarar sig i tre personer, Fadern, Sonen och... lördag 1/8 00:00

Färska tigerbilder ger hopp i västra Thailand

Tigrar har synts i en region i västra Thailand för första gången på fyra år, något som ger hopp om... måndag 3/8 07:00

Ideologi ännu tydligare på reducerat Pride

Ledare Nästan alla offentliga arrangemang denna vår och sommar ställs in. Stockholm Pride genomförs dock... torsdag 30/7 00:00

Varför visar sig inte Gud tydligare?

Mot väggen Varför visar sig inte Gud tydligare?/Bengt