Nyheter

Hermansson frias från anklagelserna om förtal

Ann-Sofie Hermansson ångrar inte att hon kallade två kvinnor för extremister, trots att det ledde till rättegång. Foto: Ali Lorestani/TT
Ann-Sofie Hermansson ångrar inte att hon kallade två kvinnor för extremister, trots att det ledde till rättegång. Foto: Ali Lorestani/TT
Media-intresset var mycket stort när Göteborgs tingsrätt meddelade domen på tisdagens förmiddag. Foto: Thomas Johansson/TT
Media-intresset var mycket stort när Göteborgs tingsrätt meddelade domen på tisdagens förmiddag. Foto: Thomas Johansson/TT
Domen i det uppmärksammade rättsfallet där förra S-politikern Ann-Sofie Hermansson blivit stämd för grovt förtal lämnas ut i Göteborgs tingsrätt. Foto: Thomas Johansson/TT
Domen i det uppmärksammade rättsfallet där förra S-politikern Ann-Sofie Hermansson blivit stämd för grovt förtal lämnas ut i Göteborgs tingsrätt. Foto: Thomas Johansson/TT

Den förra S-politikern Ann-Sofie Hermansson frias i Göteborgs tingsrätt för grovt förtal. Två kvinnor hade stämt henne då de kände sig kränkta av att Hermansson kallat dem extremister på sin blogg.– Det är absolut en seger för yttrandefriheten och en seger för demokratin, säger Hermanssons advokat Allan Stutzinsky till TT.

Publicerad Uppdaterad

Det är viktigt att domstolen sätter ner foten och säger att den politiska debatten ska föras i de forum som är menade för den.

Allan Stutzinsky, Hermanssons advokat

Förtal

Brottet förtal begås av den som utpekar en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller lämnar någon annan uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning.

Det finns dock flera undantag. Om det i sammanhanget varit ”försvarligt att lämna uppgift” om något, och uppgiften varit sann, kan man inte dömas för förtal. Detsamma gäller om man haft ”skälig grund” för att lämna uppgiften.

När rätten avgör om ett förtal ska räknas som grovt, tas bland annat hänsyn till vilken spridning uppgiften fått.

Maxstraffet för grovt förtal är två års fängelse. Om brottet inte bedöms som grovt, blir straffet böter.

Lagtexten om förtal finns i brottsbalkens femte kapitel.

Källa: Brottsbalken

Det var i efterspelet till en inställd visning av filmen ”Burka Songs 2.0” i kommunens lokaler som Ann-Sofie Hermansson gjorde flera blogginlägg där två kvinnor beskrevs som ”extrema röster” eller ”extremister”, och påstods ha ”försvarat terrorister”. Hermansson var vid den tiden ordförande i Göteborgs kommunstyrelse.

De två kvinnorna, som skulle ha lett ett panelsamtal efter den planerade filmvisningen, gjorde en polisanmälan mot Ann-Sofie Hermansson. När polisen lade ner ärendet valde kvinnorna att stämma Hermansson i ett enskilt åtal för grovt förtal. Enligt stämningen har Hermansson haft som motiv att kränka kvinnorna på grund av deras muslimska tro.

Göteborgs tingsrätt har totalt bedömt sex inlägg på Ann-Sofie Hermanssons blogg. Flera av formuleringarna kan enligt tingsrätten inte ses som förtal.

– Vi har resonerat utifrån de här påståendena som målsägande menar är kränkande, det är ett antal formuleringar. Beträffande tre av dem har vi kommit fram till att de inte är möjliga att pröva som förtal, säger rättens ordförande Mats Hagelin till TT.

Exempelvis är termer som ”extrema röster” och ”extremister” inte uttryck med bestämt innehåll, varför de inte kan prövas mot verkliga förhållanden och därmed inte heller kan utgöra förtal, enligt rätten.

Påståendena om att kvinnorna har försvarat terrorister skulle dock kunna utgöra förtal enligt rätten, förutsatt att det inte var försvarligt av Ann-Sofie Hermansson att lämna uppgifterna.

Tingsrätten finner dock utpekandena försvarliga, ”med utgångspunkt i den vidsträckta yttrandefriheten som måste råda i en demokrati”, enligt ett pressmeddelande från tingsrätten.

Rätten anser också att det funnits skälig grund för uppgifterna om att kvinnorna har försvarat terrorister.

Den bedömningen baseras bland annat på ”uttalanden som målsägandena själva har gjort och uttalanden som har gjorts av en gruppering som målsägandena ingår i”, enligt rätten.

Ann-Sofie Hermansson säger att det är viktigt att kunna tala klarspråk om frågor som rör exempelvis extremism. Och hon skulle inte agera annorlunda i dag, än vad hon gjorde i debatten 2018.

– Det är klart, man rannsakar sig ju alltid om man gör rätt i alla detaljer och så där. Men i de stora dragen – nej. Det här tycker jag är principiellt viktigt och då är det viktigt att löpa linan ut och stå för det man har sagt och inte vika ner sig. Även om det är ganska obehagligt att sitta i en domstol, det ska jag erkänna, säger hon till TT.

Ann-Sofie Hermanssons advokat Allan Stutzinsky hoppas att domen innebär att ”den här typen av mål inte längre kommer att belasta svenska domstolar”.

– Det är viktigt att domstolen sätter ner foten och säger att den politiska debatten ska föras i de forum som är menade för den. Man klarar också ut att det allra mesta av det som Ann-Sofie anklagas för utgjorde just åsikter och inte uppgifter.

Då de två kvinnorna förlorar målet ska de tillsammans betala Hermanssons rättegångskostnader på 190 000 kronor.

Kvinnorna kommer dock att överklaga tingsrättens beslut om att fria Hermansson.

– Vi delar inte den centrala bedömningen som tingrätten har gjort, att begreppen extremist och extrema röster är rena värdeomdömen. Vi menar att det är sakuppgifter i förtalsbestämmelsens mening, säger kvinnornas ombud Silas Aliki till TT.

Rättsprocessen har väckt stor uppmärksamhet bland offentliga debattörer. Många har tydligt tagit ställning för Ann-Sofie Hermansson, och framfört att en fällande dom vore ett hot mot yttrandefriheten. Andra har gett stöd åt de muslimska kvinnorna.

Rätten var enig i sitt beslut.

Powered by Labrador CMS