Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Hemaborter fick fler kvinnor att åka ambulans

I Storbritannien röstade parlamentets underhus i slutet av mars för att även fortsättningsvis tillåta abort i hemmet i England, med rådgivningen endast via telefon eller internet.

Detta trots att många remissvar talade mot förslaget, uppger prolifeorganisationen Respekt.

Nyheter · Publicerad 10:00, 29 apr 2022

Under covid-19-pandemin införde landet tillfälligt möjligheten att kunna få de piller som behövs för en tidig medicinsk abort utan att besöka en sjukvårdsinrättning. Före pandemin krävdes ett personligt samtal på en klinik vid abort före vecka tio, samt en ultraljudsundersökning för att fastställa graviditetens längd.

Systemet skulle avvecklats i slutet av augusti i år. Men så inkom ett förslag om att ändra i abortlagen från en ledamot i parlamentets överhus. Två veckor efter att det gått igenom där, antogs lagändringen den 30 mars av underhuset med 215 röster mot 188.

Wales hade genomdrivit samma förändring kort dessförinnan, och även Skottland väntas följa efter. Totalt har omkring 150 000 använt sig av möjligheten till hemabort sedan den infördes för att minska risken för covid-smitta våren 2020, skriver The Guardian.

Ändå hade det rapporterats om att antalet kvinnor som sökte ambulans på grund av komplikationer efter intag av abortpiller i hemmet ökat markant, påpekar Respekt.

Och i remissrundan ansåg 70 procent av de över 18 000 som hörde av sig med åsikter att hemaborterna borde upphöra.

Bland annat oroade sig Nationella nätverket för hälso- och sjukvårdspersonal för skydd av barn, NNDHP, för ”bristen på personlig bedömning” bland barn under 18 år eller omhändertagna ungdomar under 25 år.

Kort efter att den tillfälliga regeländringen godkändes började det dyka upp uppgifter om aborter som skett bortom den lagliga och säkra tio-veckors gränsen, inklusive en abort i graviditetsvecka 28, skriver Respekt.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Hans rike ska aldrig ta slut

Ängeln Gabriel besöker en tonårsflicka i Nasaret och säger till henne de mest fantastiska saker:... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10