Nyheter

HD utvisar ung man efter attack mot synagoga

Attacken mot Judiska församlingen i Göteborg inträffade i december 2017 då flera personer kastade brinnande föremål mot församlingens lokaler. Nu kan en av männen, som sedan tidigare är dömd till fängelse för sin inblandning i attacken mot synagogan, utvisas till Gaza. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Attacken mot Judiska församlingen i Göteborg inträffade i december 2017 då flera personer kastade brinnande föremål mot församlingens lokaler. Nu kan en av männen, som sedan tidigare är dömd till fängelse för sin inblandning i attacken mot synagogan, utvisas till Gaza. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
I dag meddelar Högsta domstolen beslut som kan påverka vilka som kan utvisas efter att ha dömts för brott i Sverige. Foto: Henrik Montgomery/TT
I dag meddelar Högsta domstolen beslut som kan påverka vilka som kan utvisas efter att ha dömts för brott i Sverige. Foto: Henrik Montgomery/TT

En 23-årig man som av svenska myndigheter betraktas som palestinsk medborgare kan utvisas till Gaza beslutar Högsta domstolen (HD). Mannen är sedan tidigare dömd till fängelse för sin inblandning i en attack mot synagogan i Göteborg.

Publicerad Uppdaterad

Attacken mot synagogan i Göteborg

Den 9 december 2017 kastades ett tiotal brandfacklor mot synagogan i Göteborg, samtidigt som en ungdomsfest pågick i församlingshuset intill. Kraftigt regn dämpade dock branden och ingen person kom till skada.

Tre unga män har dömdes till fängelse för grovt olaga hot och försök till grov skadegörelse.

Samtliga överklagade till hovrätten, men två av dem drog senare tillbaka sina överklaganden. Den tredje mannen, nu 23 år gammal, fick sitt straff på två års fängelse fastställt. Däremot upphävde hovrätten för västra Sverige utvisningsbeslutet från tingsrätten.

De andra männen dömdes i tingsrätten till fängelse i två år respektive ett år och tre månader.

Den i dag 23-årige mannen deltog i en attack mot synagogan i Göteborg i december 2017. En grupp personer kastade brinnande föremål mot bilar som stod parkerade utanför en ungdomsfest i synagogans församlingslokal. Ingen kom till skada under attacken och eftersom det regnade kraftigt hindrades elden från att sprida sig, men 23-åringen och två andra män i 20-årsåldern dömdes till fängelse för bland annat grovt olaga hot.

I tingsrätten beslutades även om utvisning av mannen, som kommer från Gaza och av svenska myndigheter anses vara palestinsk medborgare. Hovrätten hävde dock beslutet om utvisning med hänvisning till att en utlänning inte får utvisas till ett land där denne skulle kunna utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling.

HD skriver i ett pressmeddelande att Migrationsverkets bedömningar ska vara vägledande för domstolar som avgör frågor om utvisning.

”Migrationsverket har i detta fall ansett att det inte finns stöd för att det skulle finnas en konkret och individuell hotbild gentemot mannen om han återvänder till Gaza”, skriver HD vidare.

Det var riksåklagaren (RÅ) som överklagade hovrättsdomen till Högsta domstolen, bland annat på grund av att hovrätter på olika håll i landet har dömt olika i fråga om utvisning av dömda brottslingar.

Vad gäller 23-åringen hänvisade RÅ till att Migrationsverket inte anser att det finns anledning att anta att han kommer att utsättas för omänsklig behandling, en term som innefattar dödsstraff och tortyr.

”Högsta domstolen gör samma bedömning som Migrationsverket. De rapporter från Utrikesdepartementet om Israel och Palestina som mannen har åberopat ger inte stöd för att det finns en till honom kopplad, individualiserad risk att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”, skriver HD i pressmeddelandet.

Sverige erkände ”Palestina” som stat 2014 och avser därmed Västbanken, Östra Jerusalem och Gazaremsan. Mannen kommer att utvisas efter avtjänat fängelsestraff i Sverige.

Ytterligare två ärenden har prövats av HD. Det ena gäller en statslös man som har dömts för rån och det andra en syrisk man som dömts för bland annat grov våldtäkt. Även i dessa fall dömer HD till utvisning.

De tre fallen har prövats för att etablera en praxis för domstolar som avgör frågan om utvisning av utlänningar som är dömda för brott i Sverige. HD skriver i ett pressmeddelande att när hinder för utvisning är kopplat till en individ bör domstolar kunna avgöra om det kommer att bestå även efter det att denne har avtjänat sitt straff i Sverige.

Om hindret mot utvisning är av mer generell natur, till exempel om det pågår ett krig i utlänningens hemland, anser HD att huvudregeln bör vara att döma till utvisning eftersom det oftast inte är möjligt för en domstol att avgöra om hindret mot utvisning är bestående.

Powered by Labrador CMS