Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet.
Klagovisorna 3:22-23

Världen idag

HD: Fel av delstat att stoppa hbtq-kritisk adoptionsbyrå

Det var fel av staden Philadelphia att bryta med en kristen förmedlare av fosterfamiljer för att organisationen inte ville placera barn hos samkönade par. Det har Högsta domstolen i USA nu enhälligt slagit fast.

Nyheter · Publicerad 12:00, 23 jun 2021

Den kristna socialtjänsten och adoptionsbyrån Catholic Social Services, CSS, placerar till följd av sin äktenskapssyn inte barn hos vare sig samkönade par eller ogifta par. Det har fått delstaten Philadelfia att vägra att ingå avtal med organisationen.

Men samtliga nio domare i USA:s högsta domstol har nu slagit fast att Philadelphias agerande strider mot skrivningen om religionsfrihet i det första författningstillägget i USA:s grundlag.

”Stadens agerande hämmade CSS möjlighet att följa sin religion genom att antingen tvinga den att begränsa sin verksamhet eller att anlita samkönade par i strid med sin religiösa tro”, skrev Högsta domstolen i sin motivering.

Den kristna juristorganisationen First Liberty Institute välkomnade utslaget, som beskrivs som prejudicerande.

– Att straffa religiösa organisationer för att de agerar i enlighet med sin religiösa övertygelse är fel, säger chefsjuristen Kelly Shackelford i ett uttalande.

– Domstolen har slagit fast att religiösa adoptionsförmedlare kan fortsätta sitt sekellånga arbete med att betjäna familjer och barn utan att diskrimineras av regeringen för att de menar att det bästa hemmet för ett barn har en mamma och en pappa. Det är en enorm seger för religionsfriheten.

Målet var det första som rörde religionsfrihet som domaren Amy Coney Barrett, utsedd av den tidigare presidenten Donald Trump, tagit ställning till i Högsta domstolen.

Amy Coney Barrett är själv katolik, men har vid flera tillfällen påpekat att hennes uppgift är att tolka grundlagen, och inte att låta egna åsikter påverka utslaget.

Philadelphia stad försvarade sitt beslut att bryta med CSS med att ingen ska diskrimineras på grund av sexuell läggning.

Att straffa religiösa organisationer för att de agerar i enlighet med sin religiösa övertygelse är fel.