Gud, sedan urminnes tid är du min konung, du som utför frälsningsverk på jorden.
Psaltaren 74:12

Världen idag

Här står Trump och Biden i sakfrågorna

Under tisdagen går USA till val. Men vad är det egentligen som står på spel, bortom sensationella rubriker och upprörda känslor inför kandidaterna? Världen idag försöker här, mycket kortfattat, redogöra för något av vad republikanen Donald Trump och demokraten Joe Biden tycker i viktiga sakpolitiska frågor.

Nyheter · Publicerad 10:00, 3 nov 2020

Abort

Trump: Talar ofta om att skydda ofödda. Vill förbjuda sena aborter samt att celler från foster används i medicinsk forskning. Arbetar för att statliga medel inte ska gå till abortförmedlaren Planned Parenthood.

Biden: Förespråkar att kvinnor, oavsett delstat, ska ha laglig rätt att göra abort. Har lovat att arbeta för att garantera att abort förblir lagligt i hela landet, oavsett vad Högsta domstolen beslutar framöver.

Religionsfrihet

Trump: Ser global religionsfrihet som en prioriterad fråga och har ofta lyft fram situationen för förföljda kristna. Avser skydda rätten för elever att be och på andra sätt uttrycka tro i skolan.  

Biden: Vill stärka arbetet mot hatbrott och säkerheten runt religiösa byggnader. Anser att undantag som skyddat troende när deras rätt hamnat i konflikt med exempelvis hbtq-personers anspråk, bör tas bort.

Ekonomi

Trump: Aviserar generella skattesänkningar och skattelättnader för företag som lyckas ”ta tillbaka” arbetstillfällen från Kina. Har som mål att skapa 10 miljoner jobb på 10 månader och att det ska startas en miljon småföretag.

Biden: Föreslår en kraftig skattehöjning för höginkomsttagare och företag. Tycker att staten ska investera hundratals miljarder dollar för att främja amerikanska produkter. Vill se skattelättnader för låginkomsttagare och barnfamiljer.

Miljö och klimat

Trump: Ifrågasätter den gängse bilden från forskare om global uppvärmning orsakad av människan. Har tagit USA ut ur internationella klimatavtal. Sett till att vinst från gas- och oljeindustrin gått till upprustning av nationalparkerna.

Biden: Vill att USA återvänder till internationella klimatavtal. Talar om stora statliga investeringar i hållbar infrastruktur och att skapa nya arbeten inom ”grön” näring. Kräver krafttag mot industrier med negativ miljöpåverkan.

Lag och rätt

Trump: Vill skärpa straffen för attacker på polis och se hårdare tag mot våldsbejakande grupper som AFA. Föreslår ytterligare investeringar för att öka antalet poliser och för effektivare brottsbekämpning.

Biden: Vill se insatser för att motverka rasism inom polisen. Anser att cannabis ska avkriminaliseras. Förespråkar att dödsstraffet slopas helt. Menar att rättssystemet för minderåriga bör reformeras.

Israel

Trump: Har stått bakom ett flertal normaliseringssavtal mellan Israel och arabiska länder och sett till att USA:s ambassad flyttats från Tel Aviv till Jerusalem. Beskriver sig som Israels bästa vän.

Biden: Betonar en tvåstatslösning och kräver att expansionen av israeliska bosättningar i omstridda områden upphör. Har under sin politiska karriär ofta setts som en Israelvän.

Invandring

Trump: Under hans presidenttid har migrationspolitiken skärpts i flera avseenden. Fortsätter att förespråka en mur mot Mexiko och att papperslösa inte ska ha rätt till välfärd som vård och skola.

Biden: Arbetar för familjeåterförening och en översyn av landets deportationssystem. Driver på för lagstiftning som ska underlätta för papperslösa att bli medborgare.

Vård

Trump: Arbetar för att priserna på receptbelagda mediciner ska sänkas, liksom premierna för sjukförsäkringarna. Inrättat en särskild grupp som arbetar för att minska självmorden bland militärveteraner.

Biden: Föreslår att ett offentligt, och billigare, alternativ bland sjukförsäkringarna införs. Vill att de federala pengarna till lokala vårdinrättningar fördubblas och att det blir möjligt att köpa vissa mediciner från andra länder.

Bistånd och samarbete

Trump: Sett till att amerikanskt bistånd inte går till abortrelaterad verksamhet. Prioriterar stöd till USA:s ”vänner”. Har kraftigt kritiserat internationella instanser och organ som FN, WTO, WHO och NATO.

Biden: Vill att abortverksamhet ska få stöd via USA:s bistånd. Säger att han vill återgå till en mer vänskaplig relation med de globala samarbetsorganen och kritiserar Trump för möten med diktatorer som Nordkoreas ledare.

Hbtq-frågor och familjepolitik

Trump: Har infört 12 veckors betald föräldraledighet för federalt anställda. Hans administration har ställt sig på troendes sida i uppmärksammade rättsmål där hbtq-personer stämt kristna näringsidkare.

Biden: Deklarerat att han vill vara en samarbetspartner med hbtq-rörelsen och driva deras frågor i Vita huset. Förespråkar ökad satsning på förskola för att ”avlasta” föräldrar och få fler i arbete.

Feminiseringen av kyrkan riskerar att stöta bort männen

Gästledare Kyrkorna riskerar att bli en plats där män inte trivs. Redan i dag har många kyrkor färre män än... onsdag 4/10 00:10

Myndigheten varnar: Kriminella gäng startar vårdcentraler

Brott. Den gängrelaterade brottsligheten hittar hela tiden nya områden som man intar. Nu har den grova... onsdag 4/10 07:00

Stunderna som förvandlar oss – i ett nu

Vardagskrönika Ögonen har vant sig vid det mörka efter att ha kikat ut över havet en stund. Natten är vad man... onsdag 4/10 00:00