Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Han vill visa "Vägen" för en svensk kyrka med problem

Det blev ingen stillsam sommar-resa till Sverige för Carl-Erik Sahlberg. Den tidigare direktorn i Sankta Clara, numera bofast i Tanzania, predikade på 25 platser. Han berättade även om det framväxande nätverket "Vägen" för "ökad bibeltrohet" inom Svenska kyrkan.

Nyheter · Publicerad 14:00, 20 sep 2018

Den 73-årige Carl-Erik Sahlberg och hans hustru lever sedan sex år tillbaka i Tanzania. Men sommaren tillhör Sverige, och i år har han predikat på hela 25 platser i hemlandet. Dessutom har han under året inbjudits att predika i sju länder.

– Det kristna folket är i stort behov av uppmuntran och inspiration i ett ganska trängt läge, säger Carl-Erik Sahlberg, som gläder sig åt att vara efterfrågad i Sverige.

– Ibland tycker jag att jag kommer till en annan värld när jag kommer hit, jämfört med Tanzania, där det är sådan glädje, sång och framåtanda. På många platser behöver man uppmuntran, inspiration och mod att gå vidare.

Flera åtaganden binder fortfarande Carl-Erik Sahlberg till Sverige. Det handlar om bokutgivningen på förlaget Semnos, resorna till Israel med Duveskogs resebyrå, kallelsen att predika, och uppgiften som ansvarig utgivare för hemsidan jesusfördig.nu.

På senare tid har även nätverket Vägen tillkommit, på Carl-Erik Sahlbergs initiativ.

– År 2015 sitter jag vid min morgonbön i Kilimanjaro och läser Hesekiel 22:30, där det står att Herren inte fann någon som kunde träda i försvar för landet. Då fick jag så stark nöd för den kyrka jag tjänat i 50 år, berättar han.

Han slogs av hur starkt läget förändrats, med ett ökat antal utträden och allt färre förrättningar, som vigslar och konfirmationer. Men det allvarligaste är att gudstjänslivet tynar, menar Carl-Erik Sahlberg.

– I Hälsingland träffade jag en församlingsledare som sade att det i snitt kommer tio personer till söndagens gudstjänst. Och då är präst, organist, kyrkvärd och vaktmästare inräknade, säger han.

– Jag ser också behovet av en bibelväckelse i landet. När jag frågat kristna ungdomar om de läser Bibeln svarar bara två av tio att de gör det.

Också teologiskt upplever Carl-Erik Sahlberg att Svenska kyrkan vilar på ostadigare grund än tidigare.

– Det finns en teologisk osäkerhet; en del tvivlar på jungfrufödseln. Etiken svajar.

För att hjälpa till med att, som han säger, "tända och vända" Svenska kyrkan, startades 2015 Vägen, nätverk för kristen tro. Ett uttalat mål är att "verka för en reformation av Svenska kyrkan mot ökad bibeltrohet".

I referensgruppen sitter Bengt Pleijel, Elisabeth Sandlund, Lennart Sacrédeus och Annelie Enochson. Ordförande är Anders Åström, med Carl-Erik Sahlberg som vice ordförande.

– Jag kan inte leda detta från Tanzania, utan har sått ett frö som nu gror tack vare andra, säger Carl-Erik Sahlberg.

Omkring 400 medlemmar i Sven­ska kyrkan är i dag med i nätverket, som håller sin första regionssamling i Sankta Clara kyrka i Stockholm den 26 oktober.

Carl-Erik Sahlberg vill att Vägen ska vara "ett postivt hejarop till goda krafter" inom Svenska kyrkan, men räknar ändå med kritik.

– Det finns grupper som inte tycker om det här. Men faktum är att många mår dåligt i kyrkan i dag, och att människor blir utköpta för att de inte har "rätt" åsikt, säger han.

– När jag tänker på Vägen, tänker jag på de vanliga kyrkvärdar jag mött under mina år som präst. Jag tänker på Lekmannaförbundet, och på alla de trogna tjänarna som jag vet inte riktigt upplever att de hänger med.

Vägen

Vägen beskriver sig som ett "nätverk baserat på Bibeln som Guds Ord, med fokus på Svenska kyrkan, men där alla bibeltroende kristna som stöder Vägens inriktning är välkomna".

Vägen har inte någon juridisk organisationsform, men har sin bas hos Stiftelsen bibelskolan.com.

Målsättningen är att vara ett nätverk för kontakter mellan aktiva i Svenska kyrkan med tydlig förankring i Bibeln, att stödja bön och mission i Sverige, och att verka för en reformation av Svenska kyrkan mot ökad bibeltrohet. Nätverket har ett passivt och ett aktivt medlemskap, där det aktiva kräver "särskild prövning". Alla är välkomna oavsett ämbetssyn.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Svenska städer i topp när EU gör stor knarkmätning

Droger. EU har sammanställt en rekordstor undersökning av avloppsvatten i jakt på lärdomar om européers... lördag 1/4 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00