Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Han lyfter Bibelns kärna med ny bibelöversättning

Kärnbibeln, så kallas den bibelöversättning som Jonas Bergsten arbetat med i flera år och där Nya testamentet nu finns att ta del av. Till översättningen finns ett digert digitalt material av bilder och fakta kopplade till bibeltexterna.

Nyheter · Publicerad 16:00, 8 nov 2018

Det var när Jonas Bergsten och hans hustru bodde i USA i början av 2000-talet som tanken väcktes på en ny svensk bibelöversättning.

– Jag läste då flera olika engelska biblar och kände att särskilt Amplified bible gav mig mer än andra gjorde. Då tänkte jag att det här skulle vara fint att ha på svenska.

Själv beskriver han sig som en IT-kille snarare än språkvetare och han menar att Gud fick arbeta med honom innan han själv tog på sig översättningsarbetet. Nu har han arbetat i många år med texterna och nyligen kom Nya Testamentet i Kärnbibeln ut på den stora bibelappen YouVersion. Det speciella med Kärnbibeln är fördjupningen. 

– I vanliga fall när man översätter gör man det ord för ord. Man tar ett ord i grundtexten och sedan försöker man hitta det bästa svenska ordet för det. Men ofta betyder orden i grundtexten många saker, det finns olika nyanser. Det är omöjligt att få fram hela djupet från ett annat språk men i en expanderad översättning med parenteser kan man se på orden ifrån flera olika håll. 

Förutom parenteserna jobbar Jonas Bergsten också med klamrar där rena faktauppgifter finns med. Till exempel kan man då förklara vad en viss vikt- eller längdenhet från Bibelns tid motsvarar i svensk kontext.

Med sin bakgrund inom IT har Jonas Bergsten också byggt upp en webbplats där man kan få del av mycket ”bonusmaterial” som kan hjälpa till att förstå Bibelns texter. Här finns till exempel cirka 600 bilder som bland annat kan illustrera arkeologiska fynd kopplade till berättelserna.

På det sättet menar Jonas Bergsten att man visar på Bibelns trovärdighet. Han har själv också varit i Israel i flera månader för att fotografera olika platser. Med dessa kan läsaren själv se var olika saker faktiskt utspelade sig.

Jonas Bergsten betonar att hans utgångspunkt med arbetet är att Bibeln är Guds ord.

– In på minsta nivå finns detaljer i Gudsordet och målet är att så mycket det bara går komma in i kärnan av Gudsordet. 

Han tror att hans mer tekniska och analytiska bakgrund hjälpt honom att se, och kan hjälpa läsarna att se, mönster i texterna.

– När det till exempel står om Andens frukter så har jag redovisat dessa punktvis. Jag vill hjälpa människor att se strukturen och hur olika delar hör ihop tematiskt genom att använda visuella hjälpmedel.

Nya testamentet finns alltså att ta del av digitalt redan nu. Arbetet med att översätta Gamla testamentet pågår. Sjöbergs förlag har gett ut kyrkoårets texter med Kärnbibelns översättning i bokform. Går allt enligt planerna är det tänkt att NT ska tryckas någon gång under 2019.

In på minsta nivå finns detaljer i Gudsordet och målet är att så mycket det bara går komma in i kärnan av Gudsordet.

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Bibliska namn populära hos nyblivna föräldrar i Norge

Norge. Bibliska namn har blivit allt vanligare i Norge under det senaste dryga årtiondet. Jakob och Noah... måndag 6/2 10:00

London-högskola byter bort sina kristna terminsnamn

Utbildning. Den prestigefyllda fackhögskolan London School of Economics ska nu överge sina traditionella namn... måndag 6/2 07:00

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00