Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

Torbjörn Tännsjö är professor emeritus vid Stockholms universitets filosofiska institution, och ett välkänt namn på tidningarnas debattsidor. Nu har Statens medicinsk-etiska råd tilldelat honom årets etikpris. Bilden är från 2015. Foto: Maja Suslin/TT

Han förespråkar dödshjälp – tilldelas statligt etikpris

Han förordar selektiva aborter och är en stark förespråkare för aktiv dödshjälp. Nu får Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, det etikpris som delas ut av Statens medicinsk-etiska råd (Smer).

– Det handlar inte i första hand om att värdera olika åsikter, utan om att lyfta fram personer som väcker debatt, säger Smers ordförande Kenneth Johansson.

Nyheter · Publicerad 10:00, 17 dec 2020

Statens medicinsk-etiska råd (Smer), vars ledamöter tillsätts av regeringen, har till uppgift att ”analysera medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv och stimulera samhällsdebatten i medicinsk-etiska frågor”.

Sedan 2015 delar man ut ett etikpris, som består av ett diplom samt möjligheten att välja ett ämne för ett seminarium som arrangeras tillsammans med Smer.

I år föreslog en enig jury att ge priset åt Torbjörn Tännsjö, för dennes ”långvariga insatser för att sprida samtalet om medicinsk etik till en bred allmänhet och belysa de värdekonflikter som ryms i etikens eviga frågor”.

Många av filosofiprofessorns ställningstaganden, bland annat för dödshjälp, selektiva aborter och för att yngre ska prioriteras före äldre när vårdens resurser ställs på sin spets, är kontroversiella.

Men det är inte till nackdel i sammanhanget, menar Smers ordförande, Kenneth Johansson.

– Det handlar inte i första hand om att värdera olika åsikter, utan om att lyfta fram personer som engagerar och som väcker debatt, som gör att man reagerar och att man får upp etikfrågorna på köksbordet, säger han.

Smer tar inte ställning till att Tornbjörn Tännsjö i sin argumentation inte sätter människovärdet först, utan ser till individens respektive samhällets nytta av ett visst agerande, till exempel i frågan om selektiva aborter.

– Det får han stå för, det står inte Smer för. Det enda vi utvärderar är att han onekligen har varit engagerad i den medicinsk-etiska debatten, säger Kenneth Johansson.

Smers ordförande säger sig inte ha märkt av någon kritik mot valet av pristagare. Sådan finns dock, bland annat i sociala medier.

”Mannen bakom den etiska idén att äldres liv är mindre värda än yngres, och att det ibland kan vara rätt att döda, och att människovärde är något som kan mätas och kalkyleras, prisbelönas av det råd som har att övervaka statens medicinska etik. Jag bävar”, skriver författaren och journalisten Göran Rosenberg på Twitter.

Líknande synpunkter kommer från journalisten Per Gudmundson, likaledes på Twitter:

”Intressant. I ett annat land skulle ett sånt pris gå till en företrädare för en filosofi som värnar människoliv. Men inte i Sverige. Här får utilitaristen medicinskt-etiskt pris. Förklarar kanske varför vi så enkelt har accepterat 7 000 döda i covid,” skriver han.

I Smålandsposten noterar Martin Tunström på ledarsidan att Torbjörn Tännsjös ställningstaganden vanligen fungerar ”som motpoler till innebörden i de etiska principer grundade i västerländsk humanism och judisk kristen etik som exempelvis gäller inom vården, såsom behovsprincipen eller solidaritetsprincipen”.

Att rådet ger Torbjön Tännsjö priset tyder på att Smer inte ser som sitt främsta uppdrag att uttolka ”den traditionella läkaretiken efter dagens frågeställningar”, eller att värna de svagaste, skriver han.

”Det är debatten och samtalet i sig som sätts i främsta rummet. Priset blir ett slags 'metapris' ”, menar Martin Tunström.

Mannen bakom den etiska idén att äldres liv är mindre värda än yngres, och att det ibland kan vara rätt att döda, och att människovärde är något som kan mätas och kalkyleras, prisbelönas av det råd som har att övervaka statens medicinska etik.

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10

Regeringen ska växla upp i kampen mot våld mot kvinnor

Kvinnovåld. Regeringen vill växla upp arbetet med mäns våld mot kvinnor. Utökat kontaktförbud och... lördag 26/11 10:14