Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont.
1 Thessalonikerbrevet 5:19–21

Världen idag

Han bemöter kristnas splittring i hbtq-frågan med ny bok

Kristenheten i Sverige står i en avgörande valsituation när det gäller hbtq-frågor. Det menar teologen Anders Gerdmar som på grund av denna övertygelse är aktuell med en bok om Bibelns syn på äktenskap och hbtq.

– Vi saknar gudsfruktan i kristenheten och förändringen i bibelsyn och synen på samkönade relationer är tecken på det, säger han.

Nyheter · Publicerad 07:00, 27 aug 2021

I slutet av december 2020 skrev Anders Gerdmar, i en debattartikel i Världen idag, att ett svärd kommer att gå genom svensk kristenhet under 2021. Synen på Guds ord kommer splittra församlingarna, menade han.

En fråga som skapar denna splittring är, enligt Gerdmar, synen på hbtq-frågor.

Nu är han aktuell med boken ”Hbtq och Bibeln” som, tillsammans med ett studiematerial, innehåller analyser av vad Bibeln har att säga om äktenskap och homosexualitet.

Gerdmar förklarar att boken har två huvuddelar: en första där han går igenom vad Bibeln säger om äktenskapet, och en andra där han går igenom alla relevanta bibeltexter som har att göra med hbtq, i huvudsak homosexualitet.

– Sedan betonar jag gång på gång att det här inte handlar om människovärde. Alla människors värde är heligt, för varje människa är skapad till Guds avbild och älskad av Gud. Däremot är inte homosexualitet något som Gud har skapat, säger bibelforskaren.

Bakgrunden till boken är just det faktum att synen på hbtq är på väg att bli en stor kyrkosplittrande fråga och han upplevde en kallelse att skapa ett sådant här material till de troende.

Den nya boken har undertiteln ”Svärdet genom svensk kristenhet”, något som alltså syftar på att han tror att kristenheten i Sverige står i en avgörande valsituation.

– Jag har känt en djup nöd. Vi saknar gudsfruktan i kristenheten och förändringen i bibelsyn och synen på samkönade relationer är tecken på det, säger han.

Även om boken främst syftar till att utrusta de troende anser Gerdmar att budskapet är mycket viktigt för personer som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, trans eller queer.

– Jag tror många av dem vill lyda Herren, vill följa Jesus. Vi har alla saker att brottas med, men lösningen är aldrig att gå emot Guds vilja, och då menar jag att dessa kära vänner måste få veta vad som är Guds vilja. Jag känner en nöd inte minst för unga människor, säger Gerdmar.

Hur kan vi veta vad Jesus hade för inställning till samkönat sex?

– Vi har inga explicita uttalanden om just det. Som Nya testamentet-forskare utgår vi från att om Jesus inte säger något annat utgår han från sin bibel. Och då ser vi vad som står väldigt tydligt, att det är en styggelse med samkönade sexuella handlingar. Det finns ingen anledning att tro att den etiska grundkoden skulle vara upphävd, utan tvärtom.

Vad förväntar du dig för reaktioner på boken?

– Jag kommer få rosor från en del, men jag räknar också med att det kan bli storm kring detta. Jag ber att vi ska få rätt strider, inte onödiga strider. Nu är i alla fall tärningen kastad. Den är i tryck. Och vi märker ett väldigt stort intresse.

Vad står på spel ur ett Gudsrikesperspektiv?

– Gud är den han är och han säger det han säger, och jag tror faktiskt att de sammanhang som släpper in hbtq-idéer kommer få konsekvenser av det. Det blir inga omvända, det blir inga frälsta med en sådan teologi.

Boken och studiematerialet, som innefattar korta videoföreläsningar, är planerade att släppas i mitten av september.

Vi har alla saker att brottas med, men lösningen är aldrig att gå emot Guds vilja, och då menar jag att dessa kära vänner måste få veta vad som är Guds vilja. Jag känner en nöd inte minst för unga människor.

Ny politisk inriktning med Tjeckiens nye president

Nyhetskommentar Efter att i tio år ha haft en Ryssland- och Kinavänlig samt EU-skeptisk statschef, i... onsdag 8/2 12:00

Kristendomen avgörande för avskaffandet av kusinäktenskap

Ledare Trots skarp kritik från organisationer som arbetar mot hedersförtryck, såsom GAPF, och den annars... onsdag 8/2 00:10