Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Halldorf och Hagman lyfte fram utpekad ”villolärare”

Det finns inget syndafall och buddismen har mycket att lära kristendomen. Så uppfattar kritiker den lära som saluförs av Richard Rohr, känd författare som nu lyfts fram av de svenska teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman.

– Rohr är en villolärare som förkastar Jesus som frälsare, menar pastor Per-Arne Imsen, som är starkt kritisk till de svenska teologernas agerande.

Nyheter · Publicerad 13:00, 27 okt 2022

Det är i det senaste avsnittet av tidningen Dagens Läsarpodd som de båda teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman samtalar om den kontroversielle amerikanske franciskanerprästen Richard Rohr och hans bok The Universal Christ. Rohr beskrivs i podden som ”en stor och populär röst för kristen tro”.

– Det är ganska djupsinnig andlig vägledning som han presenterar och som blir så attraktiv för så många, säger Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria vid Enskilda högskolan.

Patrik Hagman, som är teologie doktor och docent vid Åbo akademi, fortsätter att tala om att Richard Rohr ”står i en stolt tradition” med öppenhet för världens kultur och för världsreligionerna, framför allt de österländska.

– För honom är det liksom en självklarhet att buddhismen har en massa saker att lära kristendomen, säger Hagman i podden.

Han säger att det inte finns några behov för Rohr att ”dra upp en tydlig gräns”, tvärtom finns det områden ”som buddhismen kan väldigt mycket bättre än kristendomen”.

Halldorf och Hagman säger vidare att de hoppas Rohrs bok ska ges ut på svenska. Men de båda teologernas positiva bild av Richard Rohr delas inte av pastorn och bibelläraren Per-Arne Imsen.

– Rohr är en villolärare som angriper själva grunden för den kristna tron på ett oerhört sätt, speciellt i den här boken, säger han till Världen idag.

– Halldorf och Hagman framhåller hans budskap om att vi inte behöver renas utan väckas inför att vi alla är heliga, liksom skapelsen är helig.

Imsen anser att Richard Rohr bortförklarar att Jesus dog för våra synder. Korsfästelsen skulle, enligt Rohr, vara orsakad av olyckliga omständigheter och det skulle inte ha funnits något syndafall. I stället handlar det om att vi ska upptäcka det gudomliga inom oss.

– Det där är ju gnosticism och new age som kopplas ihop med katolsk mysticism – en falsk lära som gör gällande att vi inte behöver omvända oss, säger Imsen.

I boken The Universal Christ skriver Rohr bland annat: ”En av de mest kontraproduktiva saker som kristna har gjort är… att presentera ʼGud Fadernʼ som en tyrann, en sadist, våldsbenägen pappa. Ett tydligt exempel på detta är den nu dominerande förklaringen till varför Jesus var tvungen att dö och hur den händelsen är relaterad till vår frälsning. Det gör Gud ʼFadernʼ avlägsen och kall.”

Forskaren Ray Yungen skriver att majoriteten av Rohrs läsare är unga män från evangeliska kyrkor. Enligt Per-Arne Imsen är det samtidigt många unga från sådana kyrkor som lämnar sin barndoms tro.

Ett exempel är den tidigare lovsångsledaren Michael Gungor, som hänvisar till Rohr när han på Twitter skriver: ”Jesus var Kristus. Buddha var Kristus. Muhammed var Kristus. Kristus är ett ord för Universum att beskriva sig själv. Du är Kristus. Vi är Kristi kropp.”

– Richard Rohr är en av en hel rad villolärare som har presenterats för svensk kristenhet under de senaste åren genom kristna förlag. Det har haft en enormt skadlig inverkan på församlingar, hävdar Imsen.

Hans förklaring till att så många kristna tar till sig sådana läror är att det är dåligt med bibelläsningen i dag och att liberalteologin har haft stort inflytande.

– Den som inte är bibeltrogen kan öppna upp för vad som helst.

Världen idag har kontaktat Joel Halldorf och Patrik Hagman för att få deras kommentar till kritiken. Hagman skriver i ett mejl att utgångspunkten i Läsarpodden inte är ”att utse villolärare”.

– Rohr står i en progressiv katolsk tradition och likt många i den traditionen har han jobbat aktivt med religionsdialog och också med att möta människor med bakgrund i nyandlighet. Som vi tog upp i podden syns detta i hans språkbruk, svarar han.

– Likt alla teologer finns det sådant man kan tycka är mer eller mindre problematiskt, kanske främst att man kan (fel)tolka vissa formuleringar i den riktning som Imsen verkar göra.

Patrik Hagman är tveksam till anklagelsen om att Rohr skulle ha fört bort människor från tron. Enligt honom verkar Rohr snarare ha hjälpt många att hitta vidare i sin kristna tro efter att de ”blivit brända i olika religiösa sammanhang”.

– Det är kanske hans främsta insats, menar Hagman.

Rohr är en villolärare som angriper själva grunden för den kristna tron.

Förslag: Postnord får tre dagar på sig att dela ut brev

Post. Postutredningen föreslår att Postnord ska få tre i stället för två dagar på sig att dela ut brev.... tisdag 31/1 21:00

Regeringen – upp till bevis för arbetsro i skolan!

Ledare En offentlig debatt har uppstått kring lärarvikarien Hans som tvingades bort från sitt arbete för... tisdag 31/1 00:10

Det står inte väl till med Sverige

Ledare ”Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget.” Det... tisdag 31/1 00:00