Under sång och dans ska man säga: ”Alla mina källor har jag i dig.”
Psaltaren 87:7

Världen idag

Hållbar kärnkraft väntas locka investerare

EU-kommissionen vill klassa kärnkraft som hållbar energi, enligt ett utkast till förslag som läckt ut till media. Energiföretaget Uniper, som äger kärnkraft i Sverige, säger att ändringen öppnar upp för nya investeringar.

Nyheter · Publicerad 14:00, 5 jan 2022

”För att skapa ett fossilfritt Europa krävs att kärnkraften inkluderas – både för existerande och ny kärnkraft”, säger Johan Svenningsson, vd för Uniper Sverige i ett mejlsvar till TT.

Syftet med att definiera vilka bolag och verksamheter inom EU som ses som hållbara är att ge investerare – till exempel klimatfonder och privat kapital – ett väl underbyggt och enhetligt underlag att basera sina investeringsbeslut på.

Att underlätta sådana investeringar ska i förlängningen leda till en snabbare grön omställning, är tanken.

Ett utkast från EU-kommissionen som skickades ut till medlemsländerna vid nyår läckte till medierna. Förslaget handlade om att klassa både kärnkraft och naturgas som i EU:s gemensamma klassificeringssystem, även kallat taxonomi.

Från branschens håll välkomnas EU-kommissionens drag.

Energiföretaget Uniper säger att de tittar på möjligheterna att investera i mindre kärnkraftverk och att en förändrad klassificering från EU skulle vara avgörande för deras nyinvesteringar.

Energiföretaget Fortum, som också är delägare i svensk i kärnkraft, välkomnar en förändrad taxonomi men har invändningar mot EU-kommissionens tidsplan i det läckta dokumentet. Där står det att kärnkraften ska klassas som hållbar fram till 2045, vilket de anser är för kort tid.

Andra detaljkrav i dokumentet är att kärnkraften inte ska utgöra ett hot mot miljön och att det ska finnas en plan för slutlagring av kärnavfallet.

Energiföretagen, branschorganisationen för alla energiföretag, säger att en inkludering i taxonomin kan leda till att fler företag vågar satsa.

– Det är en potentiell breddning av de aktörer som kan investera i kärnkraft, säger Carl Berglöf, expert inom kärnkraft på branschorganisationen Energiföretagen.

Än så länge har inget beslut om att inkludera kärnkraft i taxonomin tagits. Till exempel är Tyskland och Österrike emot förslaget.

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10