Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Gynekolog i utspel: ”Abort är akutvård”

Abort är akutvård. Det sade gynekologen Helena Kopp Kallner i TV4:s Nyhetsmorgon, där hon uppmanade svenskarna att inte bli gravida under coronakrisen. Uttalandet sågas av överläkaren Tomas Seidal.

”Graviditet är ingen sjukdom”, skriver han.

Nyheter · Publicerad 10:00, 9 apr 2020

Frågan om abort har blivit aktuell runt om i världen under coronakrisen. På vissa håll frågar man sig i hur stor utsträckning aborter ska prioriteras när sjukvården har fullt upp med att vårda coronasjuka patienter.

I delstaterna Texas och Ohio har man exempelvis uppmanat sina läkare att ställa in alla ingrepp som inte är akut brådskande, och där räknar man in aborter, rapporterar TT.

På andra håll är tongångarna annorlunda. Exempelvis har RFSU uttryckt att aborter måste prioriteras även under coronakrisen.

”Just nu är det särskilt viktigt att ofrivilligt gravida i dessa regioner [där tillgången på abort minskat] får möjligheten att utföra en säker abort hemma”, skriver organisationen på Twitter.

I flera länder kan aborterna komma att bli färre på grund av coronapandemin. Stängda gränser hindrar nämligen så kallad abortturism, som innebär att kvinnor i länder med starkt fosterskyddande lagstiftning reser utomlands för att göra abort.

Även i Sverige ser det ut som om aborttalen kan minska på grund av coronaviruset.

I ett inslag i tisdagens Nyhetsmorgon på TV4 säger gynekologen Helena Kopp Kallner, verksam vid Danderyds sjukhus och ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi, att färre än vanligt hör av sig till abortmottagningar nu.

Detta är dock ingenting som hon är positiv till.

– Är man oönskat gravid, hör av er direkt till våra mottagningar. Abort är akutvård! säger hon.

Helena Kopp Kallner säger även att man ”helst inte ska bli gravid över huvud taget nu” – detta för att inte vara en belastning för vården. Hon betonar dock att hon inte uppmanar önskat gravida personer att göra abort.

Överläkaren Tomas Seidal, styrelseledamot i Kristna läkare och medicinstudenter, är kritisk till Helena Kopp Kallners utspel.

”Hon får naturligtvis ge vilka råd hon vill, men abort är inte vård över huvud taget och självklart inte ’akutvård’. Graviditet är ingen sjukdom”, skriver han på Facebook.

Seidal tycker inte att vården ska prioritera aborter just nu.

”Känns konstigt när så många elektiva operationer och planerade behandlingar ställs in att ge prio åt ett ingrepp som med ytterst få undantag helt saknar medicinsk indikation”, skriver han.

Hon får naturligtvis ge vilka råd hon vill, men abort är inte vård över huvud taget och självklart inte ’akutvård’.

Tystnad när islamism togs upp i brittisk tv

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Varför kristen och evolutionist?

Teistisk evolution (del 7/7). Evolutionshypotesen har ett massivt stöd i dagens kultur, i den akademiska världen, skolan och i... fredag 31/3 00:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00