Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Ombord på missionsbåten Elida hålls en rad seminarier under Almedalsveckan. På måndagen hade Claphaminstitutet bjudit in till en paneldiskussion på temat ””Är religiösa ståndpunkter tillåtna i politiken?” Från vänster: Peter Weiderud från Socialdemokrater för tro och solidaritet, Stefan Gustavsson, generalsekreterare Svenska evangeliska alliansens och Omar Mustafa, ordförande Islamiska förbundets. Foto: Claphaminstitutet

Gustavsson häcklades för islamkritik

Det hettade till rejält under Claphaminstitutets seminarium om religion och politik i Almedalen på måndagen.På missionsbåten Elida gick Peter Weiderud, ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, i klinch med Svenska evangeliska alliansens generalsekreterare Stefan Gustavsson om möjligheten att kritisera islam.

Nyheter · Publicerad 00:00, 3 jul 2013

– Du har ett sätt att medvetet dra igång vissa stämningar kring islam som är en del av det riktigt allvarliga vi har i Sverige i dag, sa Peter Weiderud till Stefan Gustavsson, och antydde sedan att SEA-ledarens resonemang kunde liknas vid islamofobi.
– Både du och jag måste kritisera det ondskefulla som sker i vilken religion som helst, invände Stefan Gustavsson, som inte ville jämställa omfattningen av de repressalier som tidigare trosfränder utsätter kristna konvertiter för, med de problem som möter muslimska konvertiter.
Seminariet på Elida hade rubriken "Är religiösa ståndpunkter tillåtna i politiken?" Bortsett från Peter Weiderud och Stefan Gustavsson deltog Omar Mustafa, ordförande för Islamiska förbundet i Sverige, och riksdagsledamöterna Tuve Skånberg och Emma Henriksson (båda KD).

Överlag var de fem överens om det mesta, såsom hur man skulle se på skillnaden mellan religion och politik.
– Jag tror alla som ger sig in i politiken har gjort det för att man vill förändra samhället till det bättre, sa Emma Henriksson.
– Sedan har man olika teorier om vad som är bättre, och olika syn på hur vi når dit. Precis som kristna kan komma till olika slutsatser teologiskt, kan man göra det i politiska frågor.
Samtliga såg dessutom muslimska böneutrop som en fråga om religionsfrihet, och ville värna den rättigheten.
– Kristenheten i Sverige fick kämpa mot religiös intolerans under rätt många år, påpekade Peter Weiderud.
– Nu är det en kamp som skulle behöva föras för judarnas och muslimernas rätt för att fira sina högtidslagar och få ha halal- och kosherslakt.

Temperaturen steg när Stefan Gustavsson kopplade frågan om religionsfrihet till vikten av både religionsdialog och religionskritik.
– Det finns kristna konvertiter som inte vågade komma hit till Almedalen av rädsla för repressalier från muslimer i Sverige. Det är ett hot mot den religionsfrihet vi började med att tala om, mot rätten att få tillhöra en religion, lämna en religion och anta en ny religion utan repressalier, sa han.
Omar Mustafa menade att det fanns "problem åt båda hållen", och berättade att Islamiska förbundet förbereder ett studiematerial om det motstånd som möter svenska kvinnor som vill gifta sig med muslimer.
– Jag tror att religionskritik och religionsdialog pågår dagligen, det finns ingen som är emot det, sa han.

Stefan Gustavsson ville dock inte gå med på att muslimska konvertiter möter lika stort motstånd bland kristna som kristna konvertiter i en muslimsk kontext, och påpekade att repressalierna mot kristna också kan motiveras religiöst inom islam.
Den problemformuleringen ville Peter Weiderud inte ställa upp på, och han anklagade Stefan Gustavsson för att "jämföra det bästa hos oss med det värsta hos dem".
– Den väsensskillnad du ser, den delar jag inte, sa han.
Inte heller Omar Mustafa ville gå närmare in i diskussionen, men sa att det fanns en inommuslimsk debatt i frågan, både utifrån teologiska ståndpunkter och utifrån hänsyn till mänskliga rättigheter.
– Jag vet att det finns problem och de finns på båda håll, och vi letar efter gemensamma plattformar för att lösa det, sa han.

När Stefan Gustavsson fortsatte att hävda sin rätt att kritisera islam på just denna punkt, ilsknade Peter Weiderud till.
– Jag tycker att du, Stefan, begår ett fruktansvärt övergrepp, sa han, och uppmanade sin meddebattör att "inte stå där med ett leende på läpparna" och hävda kristendomens överlägsenhet.
Men Stefan Gustavsson efterlyste fortsatt debatt om sakfrågan och tyckte inte att hans leende hade med saken att göra.
– Låt oss diskutera den empiriska verkligheten när det gäller islam. Här behöver vi en annan slags religionsdialog, där man inte har personangrepp utan diskuterar sakfrågor och fakta, sa han.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Fotnot: Hela seminariet kan ses här: claphaminstitutet.se

Likt Daniel bör vi vägra kompromissa

Ledare En högintressant och högaktuell bok i Bibeln är Daniel. Profeten Daniel var verksam under perioden 605–539 f Kr. Han är ett stort föredöme för oss...

Trump väntas prioritera religionsfrihet framför klimatmöte

FN. Om klimatmålen i Parisavtalet ska nås måste mer göras – och fortare. Nu samlar FN:s generalsekreterare till ett peppande toppmöte där nio så kallade...