Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Gudstjänster hemma ett ”gyllene tillfälle”

När församlingar tvingas ställa in sitt vanliga gudstjänstfirande på grund av virusepidemin, så uppstår naturligt frågan om alternativa mötessätt. Husförsamlingsprofilen Rickard Cruz uppmanar nu Sveriges kristna att pröva på det nytestamentliga församlingslivet.

Nyheter · Publicerad 12:00, 20 mar 2020

– Det här är ett gyllene tillfälle att upptäcka att församlingsliv inte alls är beroende av så kallade gudstjänster i en kyrkobyggnad, säger Rickard Cruz, som är en av ledarna i Helsingsborgs husförsamlingsnätverk. 

Han påpekar att den typ av församlingsliv som beskrivs i Nya testamentet är betydligt mer vardagsnära än vad de flesta svenska kristna är vana vid, där de första kristna främst möttes i hemmen och där de såg hela livet som en arena för församlingslivet. 

– Jag tror vi behöver utmana de här uppdelningarna i tid och rum, vad som är heligt och inte heligt. All tid är helig tid då Gud vill verka och när församlingen kan mötas och leva ut sitt liv, säger Cruz. 

Om man samlas i hemmet och inte är fler än att alla aktivt kan bidra, så menar han också att det kan vara en fördel att undvika mötesledning med hjälp av en utstakad gudstjänstordning.

Han påpekar att när Paulus skriver till den nytestamentliga församlingen i Korint och retoriskt frågar sig hur det ska vara när de samlas, så svarar han: ”Jo, när ni samlas har var och en något att ge”

– Absolut kan det vara bra att ha en plan för vad man ska göra, men som det beskrivs är det faktiskt den helige Ande som framför allt är mötesledaren och att alla har något att bidra med, konstaterar Cruz. 

För den som undrar hur man ska göra med barnen när det inte finns någon söndagsskola att gå till, så menar Cruz, som själv är förälder, att det viktigaste för barnen är att föräldrarna lever ut sin tro och andlighet i familjen. 

– Söndagsskolan kan pågå en eller två timmar i veckan och kan aldrig mäta sig med den tid som föräldrar spenderar med sina barn i vardagen. Kan den tiden få en Jesusprägel, då är vi något spännande på spåren, säger han entusiastiskt. 

Han rekommenderar också att fira nattvarden som en måltid, samt konceptet med så kallad Upptäckande bibelläsning, som handlar om hur man kan samtala om bibeltexter och se till att det får praktiska konsekvenser i det vardagliga livet. 

Cruz påpekar att det är viktigt att det inte bara blir fokus inåt i församlingen, utan att vi också kommunicerar med Gud och lever ett utåtriktat liv där vi delar med oss av Jesus och hans utgivande kärlek. 

– Jag tror att Gud vill fylla oss med sin kraft och sin frid i en orolig tid. Jag upplever att Gud kallar sitt folk närmare sig själv för att göra oss mer beroende av honom än vi har varit tidigare, av att höra hans röst och av att leva i hans närvaro, säger Rickard Cruz. 

Det här är ett gyllene tillfälle att upptäcka att församlingsliv inte alls är beroende av så kallade gudstjänster i en kyrkobyggnad.

Utan apostlar saknas missionellt perspektiv

Ledare Nya testamentet beskriver de femfaldiga tjänstegåvorna i Kristi kropp: apostlar, profeter,... lördag 4/7 00:00

Vi behöver inte springa tills vi spyr.

Ungkrönika Ungkrönika. Jag har ofta svårt att göra saker till hundra procent. När jag spelade innebandy aktivt hade jag en... lördag 4/7 00:00

Nytt franskt styre ska presenteras på onsdag

Frankrikes regering avgår, meddelar det franska presidentämbetet i ett uttalande. Ersättare till... fredag 3/7 18:00

Kan vi synda utan att förlora frälsningen?

Mot väggen Kan en pånyttfödd kristen synda utan att förlora frälsningen? /Linda