I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.
Johannesevangeliet 1:1–2

Världen idag

Annelie Brunberg, kyrkorådsordförande, vill vara med och sprida Betlehemsstjärnans ljus, Guds ljus, i Malmö och var en av många som markerade detta efter högmässan. Foto: Annica Skenberg

Guds ljus ska stråla in i Malmös alla vrår

MALMÖ Det är Betlehems­stjärnan, Guds ljus, som ger kraft. Vi ska ta in det och sedan låta det stråla ut över Malmö. Gud har gett oss den möjligheten – och den gör skillnad.

Nyheter · Publicerad 00:00, 9 jan 2012

Dessa hoppfulla ord gav komminister Jörgen Bengts­son när han predikade i Fosie kyrka i Malmö i fredags. Eftersom det var Trettondedag jul var högmässan särskilt högtidlig och präglades, som sig bör, av Guds ljus och den stjärna som ledde de tre vise männen till Betlehem och den nyfödde konungen. Och att det ljuset fortfarande leder, lyser och bär är något som Malmöborna i särskilt hög grad just nu behöver höra. De fem morden på ungefär lika många veckor har kastat en skugga över rikets tredje stad. Alla är mer eller mindre berörda och i Fosie församling, inom vars gränser en 48-årig tvåbarnsfar sköts ihjäl i förra veckan, kröp våldet riktigt nära. Och detta kom naturligtvis också att påverka fredagens gudstjänst.
– Vi vet ju hur det ser ut i i våra kvarter, här i Fosie, och i hela Malmö som tycks vara i allmän upplösning och där respekten för andra människor är borta. Men Guds ljus ska lysa in i vår stad, i alla mörka hörn. Vi ska ta tag i Jesus, hålla fast i honom och inte skämmas för namnet, sa Jörgen Bengtsson, som också bad Gud bevara Malmö i denna svåra tid:
– Vi ber särskilt för polismyndigheten och socialförvaltningen i deras svåra arbete, men också för alla goda krafter som skapar trygghet i Malmö. Och hjälp oss att resa en skyddsmur mot det onda och låta Betlehemsstjärnan lysa in i alla mörka kvarter i vår stad.

Efter gudstjänstens slut gavs tillfälle att tända ljus för Malmö. Det var en möjlighet som de flesta gudstjänstbesökare utnyttjade, och en av dem var Annelie Brunberg, S-märkt kyrkorådsordförande i Fosie. Hon flyttade från Östergötland till Malmö för 20 år sedan och har sett hur staden har förändrats till det sämre. Hon talar om Malmös två ansikten: Å ena sidan Öresundsbron, Citytunneln, Västra hamnen, den positiva utvecklingen. Å andra sidan våldet som gjorde att hon inte längre vågade bo kvar i det område där hon annars trivdes bra.
– Och min 19-årige son har på kort tid blivit misshandlad två gånger, säger hon.
Någon samlad aktion från Malmös kyrkor har det hittills inte blivit, men kontraktsprostarna Håkan Jälmby och Mats Egfors, kyrkoherdar i Eriksfälts respektive Hyllie församlingar, uppmanar alla kyrkoarbetare till fortsatt kamp mot våld och illegala vapen.
I Fosie församling planeras just nu för en samtalskväll om situationen i Malmö.
– Vi ska bjuda in olika parter och kanske då även moskén, säger kyrkoherde Kenth Carlsson, som hoppas att detta ska kunna ske inom de närmaste två veckorna.
För Annelie Brunberg är det viktigt att utåt visa på Gud som en motvikt till våldet.
– Vi måste synas mer. Jag har talat med kyrkoherden om att ge oss ut i området, bjuda på kaffe och berätta om Svenska kyrkan och om Gud, säger hon.
Bara några minuters bilväg från kyrkan ligger Kantatgatan. Platsen, där den 48-årige mannen sköts ihjäl, är markerad med blommor och tända ljus. Flera bilar kör sakta förbi, några stannar till ett ögonblick. Och på vändplatsen alldeles intill, står tre poliser och huttrar i den isande nordanvinden. Polisnärvaron är på det hela taget påtaglig i Malmö just nu.
– Här i området ska 8-16 poliser finnas ett tag framöver nu. Folk är rädda och undrande och många vill och behöver prata, säger en av de tre.
Några timmar senare stod samma trojka, tillsammans med åtskilliga kolleger, på Gustav Adolfs torg för att bevaka manifestationen mot våld. Bland de cirka 6 000 personer som deltog fanns många från Malmös olika kyrkor. En av dem var Annelie Brunberg. Med sin närvaro ville hon också här dela med sig av Guds ljus.

Annica Skenberg


Komministrarna Jörgen Bengtsson, t v, och Filip Dagerklint ledde högmässan i Fosie kyrka. Foto: Annica Skenberg

Leksakskoala ska lära barn att meditera – säljs i Sverige

Nyandlighet. Ett mjukisdjur som lär små barn i meditera saluförs inför årets julhandel. Flera studier pekar på... torsdag 8/12 13:00

Har du glömt vem han är?

Inför söndag Jag stod i hallen och tittade rakt fram. Vad var det jag skulle göra? Vart hade jag precis varit på... torsdag 8/12 00:00