Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.”
Lukasevangeliet 5:10b

Världen idag

Sex och kärlek mellan riktigt unga är inte oproblematiskt. Den 21 juli dömdes en 15-åring till ungdomstjänst av hovrätten sedan han haft samlag med en nästan två år yngre flicka. Även om flickan samtyckte, ansågs åldersskillnaden för stor. Foto: Scanpix

Gräns för sex mellan barn

Hovrätten över Skåne och Blekinge har fällt en 15-årig pojke för sexuellt utnyttjande av sin 13-åriga flickvän. Domen visar att lagen drar en gräns för när barn kan ha sex även med relativt jämnåriga, säger en jurist.

Nyheter · Publicerad 08:42, 3 aug 2011

Mamman till en 13-årig flicka gjorde en polisanmälan sedan hon fått veta att dottern vid ett tillfälle haft samlag med en 15-årig pojke. Helsingborgs tingsrätt konstaterade tidigare i år att pojken gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av barn, men friade honom från straffrättsligt ansvar med hänvisning till att det skilde mindre än två år mellan paret.
Hovrätten bedömde saken annorlunda. Rätten ansåg inte att pojken skulle gå ostraffad, och motiverade detta med att flickan var endast 13 år och att sam-laget, trots att det var frivilligt, ändå kan ha utgjort ett övergrepp. Pojken dömdes till 35 timmars ungdomstjänst.
Advokat Lena Feuk, specialiserad på vålds- och sexualbrott mot kvinnor och barn, tycker att domen bekräftar sexualbrottslagen på ett bra sätt.
– Jag tycker inte att domen säger något annat än det som står i lagen, nämligen att 15 år gäller som gräns för att man ska kunna ta självständig ställning till vissa sexuella handlingar. Jag kan tycka att 15 år också är väldigt ungt för att man ska kunna hävda sig mot påtryckningar.
Lena Feuk vet att barn ofta har svårt att anmäla någon som han eller hon haft sex med frivilligt, och efterlyser tydligare information till ungdomar om gränser för vad som är tillåtet och inte enligt lagen.
– Det finns ju vissa gränser, och det finns en tanke bakom dem. Jag har många gånger känt att en förövare nog inte skulle ha agerat på samma sätt med kunskap om de eventuella straffrättsliga konsekvenserna.

Hans Olsson, ansvarig för skolfrågor på Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), tycker att det är minst lika viktigt att berätta om vad lagen säger som att diskutera ömsesidighetsbegreppet med skoleleverna.
– Generellt tycker vi att det är viktigt att man diskuterar frågor kring ömsesidighet och kroppsliga rättigheter – dels vad lagen säger, men också att tala om vad som ligger i ömsesidighetsbegreppet, som är centralt för oss.
Det bästa, menar han, är att diskutera utifrån olika konkreta situationer.
– Det är sak vad som står i texter. Men för att förstå en lagtext, som är ganska abstrakt, måste man konkretisera och göra en situation verklig.

I RFSU:s frågelåda på internet finns två frågor från föräldrar som undrar hur de ska förhålla sig till att deras döttrar, båda under 15 år, har sex med pojkvänner som är 3-7 år äldre. Svaren de får är resonerande och icke fördömande, samtidigt som de klargör att killarna rättsligt sett gör sig skyldiga till sexuellt utnyttjande av barn.
– Lagen är inte helt glasklar. Det är en skyddslagstiftning, som är tillkommen för att unga inte ska känna press och bli utnyttjade, vilket även står i förarbetena till lagen. Otydligheten är medveten, eftersom man vet att det finns en glidande skala när unga träffas och går in i en relation frivilligt, kommenterar Hans Olsson.

– Det är alltså inte per automatik förbjudet för en 15- och en 14-åring att ha en frivillig sexuell förbindelse, inte heller för en 16- och 14-åring, som man bedömer har en nära och ömsesidig relation.
Lena Feuk anser att man ska vara medveten om att lagen kan tolkas strängare.
– Är det mer än ett halvår som skiljer när man har sex med någon yngre än 15, så kan man bli straffad för det, och då kanske man ska vänta lite i stället, säger hon.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Lena Feuk och Hans Olsson. Foto: pressbild

Väntad åtgärd mot våldet – och ett oväntat förslag

Ledare Varje vecka nya bilder från det alltmer otrygga Sverige. Barn hamnar i korseld mellan kriminella.... lördag 24/7 00:00

FN-konferens mot rasism ledde till ny våg av antisemitism

Israelkommentar Denna höst har det gått tjugo år sedan FN:s världskonferens mot rasism gick av stapeln i Durban,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier