Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

GP-skribent: Putin utnyttjar västs dubbelmoral

Västs militära aktioner i Irak och Libyen visade sig i efterhand vara utförda utifrån högst oklara grunder. Detta är två exempel på västs dubbelmoral som Vladimir Putin och andra envåldshärskare drar nytta av, menar Göteborgs-Postens skribent Adam Cwejman.

Nyheter · Publicerad 22:00, 23 feb 2022

Varje gång demokratin försvaras med odemokratiska medel undergrävs den trovärdighet som är det demokratiska samhällets unika fördel. Det skriver Göteborgs-Postens ledarskribent Adam Cwejman apropå Putins aggression i östra Ukraina. Han menar att sådana händelser utnyttjas av envåldshärskare som Vladimir Putin och Kinas Xi Jinping.

Som exempel tar Adam Cwejman att en USA-ledd koalition invaderade Irak 2003, utan att hitta de stora mängder massförstörelsevapen som påstods hota väst. I stället motiverades invasionen med argument som demokratisering, mänskliga rättigheter och nödvändigt regimbyte.

”Alla gick vidare. Och lögnen som låg till grund för kriget kunde användas av diktaturer världen över. Om väst använder de principer de behöver för att motivera sina krig kan vi göra likadant, gick resonemanget”, skriver han i en ledartext i GP.

Adam Cwejman nämner vidare hur USA med allierade agerade i Libyen.

”Västs intervention i Libyen som bidrog till Gaddaffis fall och efterföljande kaos, som alltjämt råder i landet, uppmärksammades stort av diktaturer som menade att väst blott brukar begrepp som demokrati och mänskliga rättigheter för att motivera sin maktutövning”, fortsätter han.

Adam Cwejman menar att många politiska ledare och andra offentliga personer i västvärlden bär på en självbild om att de är demokratins och det fria ordets främsta förkämpar, men att de alltså inte alltid lever upp till detta.

”Det våra folkvalda ledare ofta gör är att motivera sitt agerande, även när det tangerar det antidemokratiska, med att det sker i demokratins tjänst”, skriver han.

Cwejman pekar även på nutida agerande i väst, närmare bestämt hur Kanadas premiärminister Justin Trudeau behandlat dem som demonstrerat mot vaccinpass och restriktioner.

”Detta är åtgärder som rimligen är att betrakta som direkt antidemokratiska. Men tilltaget har knappt motiverat några reaktioner bland de som vanligtvis anmärker på minsta övertramp mot demokratin när en ungersk Orban eller polsk Kaczynski ägnar sig åt sådant”, skriver han.

”Diktaturer älskar sånt här. De lapar upp vår dubbelhet och spottar tillbaka den på oss i FN:s generalförsamling.”

Diktaturer älskar sånt här. De lapar upp vår dubbelhet och spottar tillbaka den på oss i FN:s generalförsamling.

Konfirmander önskar tydlig undervisning om kristen tro

Svenska kyrkan. Konfirmander önskar tydlig undervisning om Gud och Jesus. Inom Svenska kyrkan tolkar man detta som... söndag 28/5 19:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00