Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Ska alla WHO:s medlemsländer tvinas lyda organisationen gällande exempelvis vaccinationer? På bilden ses en vaccinationscentral i Tyskland. Foto: Markus Schreiber/AP/TT

Globalt pandemifördrag kan leda till överstatlighet

Ett globalt pandemifördrag som ska ge WHO större befogenheter håller på att tas fram i samarbete med EU. Avtalet ska vara bindande för undertecknande länder och farhågor finns att alla WHO:s medlemsländer ska tvingas genomföra de åtgärder som organisationen beslutar om.

Nyheter · Publicerad 07:00, 31 mar 2022

Just nu förbereds ett globalt pandemifördrag på initiativ av Europeiska rådet, även kallat EU-toppmötet, och Världshälsoorganisationen WHO.

I december förra året kom WHO:s 194 medlemsländer överens om att snabbt påbörja en process för att kunna förhandla fram ett internationellt pandemifördrag. Syftet är att stärka beredskapen inför framtida pandemier.

I mars i år beslutade EU-toppmötet att inleda förhandlingar om pandemifördraget, som ska vara juridiskt bindande för undertecknande länder.

Planen är att ett förslag ska läggas fram för WHO:s medlemsländer 2023 och börja gälla 2024. Enligt en artikel på Centre for Research on Globalizations hemsida skulle detta kunna innebära att alla medlemsländer tvingas genomföra de åtgärder som WHO beslutar om, ”såsom lockdowns eller allmän obligatorisk vaccination”.

Grunden för avtalet är artikel 19 i WHO:s stadgar, som anger att WHO:s generalförsamling kan anta avtal som är bindande för alla medlemsländer med två tredjedels majoritet, förklarar artikelförfattarna Rudolf Hänsel, pedagog och psykolog, samt Peter Koenig, geopolitisk analytiker och tidigare seniorekonom vid Världsbanken och WHO där han har arbetat i över 30 år.

”Nationalstaterna kan då inte längre självständigt bestämma vilka pandemibekämpningsåtgärder de vill införa. Avskaffandet av nationalstaten innebär samtidigt förlusten av grundläggande och medborgerliga rättigheter”, skriver de.

Hänsel och Koenig kallar planerna för ett ”världsregeringsavtal” och påpekar att folkrätten inte tillåter en FN-förordning som står över enskilda länders grundlag.

”Alla medborgare i ett röstberättigat land ska ges rätt och möjlighet att uttrycka sin åsikt i en folkomröstning”, fortsätter de.

Samtidigt är den nya svenska pandemilagen under behandling och enligt författaren och forskaren Jacob Nordangård är det ”inte osannolikt att detta kommer att samordnas med WHO-fördraget för att se till att svensk lagstiftning kan tillåta mer långtgående åtgärder än de som medgavs under covid-krisen”, hävdar han på stiftelsens Pharos blogg.

Under Världshälsoförsamlingens möte förra året hade socialminister Lena Hallengren ett särskilt möte med WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus. Fokus under samtalet låg på den globala hanteringen av coronapandemin och strategin för Sveriges redan starka samarbete med WHO, skriver regeringen på sin hemsida.

Vid årets utrikespolitiska debatt i riksdagen den 16 februari presenterade utrikesminister Ann Linde regeringens utrikesdeklaration, där en av de saker som prioriteras är att utveckla ”ett kraftfullt nytt globalt pandemifördrag”.

Nationalstaterna kan då inte längre självständigt bestämma vilka pandemibekämpningsåtgärder de vill införa.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Känd ateist ville inte svara på frågor om islamism

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00