Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Gigantisk EU-budget kan skuldsätta generationer

Över 150 miljarder kronor. Det väntas Sverige få betala till EU:s gigantiska coronafond som riksdagen ska ta ställning till på onsdagen.

Kritiker vädjar till partierna att rösta nej för att inte skuldsätta kommande generationer.

Nyheter · Publicerad 08:00, 24 mar 2021

Sverigedemokraterna kallar det ”ett ekonomiskt och politiskt vansinne, både av praktiska och moraliska skäl”. Moderaternas ungdomsförbund menar att beslutet får ”oöverskådliga konsekvenser”. Och Fredrik Haage på Smålandspostens ledarsida beskriver det som ”ett dramatiskt kliv bort ifrån det nationalstaternas Europa som Sverige sade ja till 1994”.

Det handlar om EU:s budget för 2021–2027 och den så kallade återhämtningsfonden som kommer resultera i lån och bidrag på ungefär 7 500 miljarder kronor. Under onsdagen kommer frågan upp på riksdagens bord och ett beslut som kan påverka Sverige i decennier ska fattas. Trots det har debatt i frågan i stort lyst med sin frånvaro. I elfte timmen vädjar nu bland andra Moderaternas och Kristdemokraternas ungdomsförbund till moderpartierna att rösta nej.

”Förslaget binder upp Sverige till år 2058 i återhämtnings­fonden utan att ge några garantier på att medlemsländerna reformerar sina ekonomier och skapar större buffertar för att hantera framtida kriser”, skriver Muf på debattplats i Svenska Dagbladet.

Det handlar om 150 miljarder ”min generation och den efter riskerar att få punga ut för att länder som Italien inte kan ta hand om sina ekonomier. Hoppas innerligt KD röstar mot. Finns inget ’lagom’ med detta förslag”, skriver KDU-ordföranden Nike Örbrink på Twitter.

När frågan nyligen behandlades i riksdagens finansutskott var det bara Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som reserverade sig. I ett särskilt yttrande anför V att återhämtningspaketet antingen bara bör omfatta länder som tillhör valutaunionen, eller så borde dessa medel enbart vara tillgängliga i form av lån.

”Vidare innebär upplåningen att det är kommande generationer som får betala för återhämtningsinstrumentet”, framhåller Vänsterpartiet.

Statsminister Stefan Löfven (S) har genom hela processen betonat att Sverige försöker hålla nere kostnaderna och vill se ett fokus på lån snarare än bidrag i stödpaketet.

– Sverige behöver ett starkt och välfungerande EU, i vardag och i kris, har Löfven tidigare sagt.

Samtidigt som Sverige ska bistå andra länder i EU med stöd presenterades nyligen coronapandemins effekter på den svenska statens budget. Där konstateras enligt TT att såväl inkomster som utgifter påverkades negativt av coronakrisen. Statens budgetsaldo för 2020 blev ett underskott på 221 miljarder kronor, uppger Ekonomistyrningsverket.

Min generation och den efter riskerar att få punga ut för att länder som Italien inte kan ta hand om sina ekonomier.

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

Israelernas styrka: argumentation

Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier