Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

I Danmark och Sverige aborteras allt fler foster på grund av att kromosomrubbningen som leder till Downs syndrom upptäcks vid ultraljud. Nu planerar även Norge att tidigarelägga ultraljud för gravida kvinnor. Foto: FOTO: JUREK HOLZER/SVD SCANPIX

”Ger ökad press att göra abort”

Biskoparna i Norska kyrkan reagerar nu mot förslaget att införa ultraljud för gravida kvinnor redan i vecka 12. De varnar för att det kan öka antalet aborter av foster med Downs syndrom.

Nyheter · Publicerad 04:00, 20 feb 2012

Enligt ett lagförslag i Norge ska ultraljudsundersökningar vid graviditet tidigareläggas från vecka 18 till vecka tolv. Men biskoparna i Norska kyrkan menar att syftet inte är omsorg om den gravida kvinnan, utan att det handlar om fosterdiagnostik för att sortera ut foster med Downs syndrom.
– Vi tror det här kommer att leda till en ökad press att göra abort och att antalet aborter i Norge kommer att öka, sade Solveig Fiske, biskop i Hamar i ett debattprogram i norska radion NRK på torsdagen i förra veckan.
De norska biskoparna fruktar en utveckling liknande den i Danmark. Där föds allt färre barn med Downs syndrom efter att ultraljud börjat göras tidigare.
– Det kommer att ha en negativ effekt på samhällets syn på människor med Downs syndrom, sade Solveig Fiske.
I dag aborteras nio av tio foster med handikappet i Danmark. Det finns dansk forskning som pekar på att år 2030 kommer det inte längre att finnas några barn med Downs syndrom i landet.
Även i Sverige ökar antalet aborter av foster med Downs syndrom efter att flera landsting infört så kallade kub-tester som avslöjar kromosomfel hos fostret. Kvinnor som får veta om att de väntar ett barn med Downs syndrom väljer nu nästan i samtliga fall att göra abort.
– En grov uppskattning är att 1,5 procent väljer att föda sitt barn trots vetskap om Downs syndrom, sade docent Karin Källén till Expressen i september 2011. Tidningen konstaterade samtidigt att av 269 fall av trisomi-21, den kromosomrubbning som orsakar Downs syndrom, som rapporterades under 2009 föddes endast fyra barn.

Norska hälsodepartementet, där frågan nu behandlas, menar att debatten delvis bygger på ett missförstånd.
Man måste kunna skilja mellan en kvinna som önskar veta hur det går med fostret och att göra abort. Här är debatten sammanblandad.  Det är heller inte så stor skillnad på att göra ultraljud i vecka tolv jämfört med vecka 18, sade hälsominister Anne-Grethe Strøm-Erichsen i debatten.
Knut Arild Hareide, ledare för Kristelig folkeparti, ser positivt på kyrkans engagemang i frågan.
– Kyrkans uttalande gläder mig mycket och vi är helt eniga. Det här börjar likna ett samhälle som börjar leta efter det perfekta och rensar bort allt annat. Det är ett samhälle som KrF inte önskar, säger han.

KARL A JAHR/NORSKA DAGEN
DAVID HÖGFELDT

De norska biskoparna fruktar att tidigare ultraljud kommer att leda till färre barn med Downs syndrom får födas. – Vi tror det kommer att öka pressen att göra abort, säger biskop Solveig Fiske. Foto: FOTO: DEN NORSKE KIRKE

Regeringen för krig mot familjernas valfrihet

Ledare Det vore fel att säga att barnomsorgen står i centrum av den politiska debatten. Om något är det... tisdag 20/10 00:00

Bön om skräddarens visdom

Böneskolan Det finns en risk att fatta för snabba beslut i frågor som får stora konsekvenser utan att först ha... tisdag 20/10 00:00

Cecilie Fassotte: ”En spännande resa”

Norska kyrkan. – Det är otroligt fint att gå den här vägen som par, säger Cecilie Fassotte, 44 år. Hon upplever...

Smittspridning tvingade fram en andra nedstängning i Israel

Israelkommentar Coronapandemin har verkligen vänt upp och ner på världen, inte minst i Israel. I dag är...