Nyheter

Gatupredikanter friade från hets mot folkgrupp

Hovrätten för övre Norrland meddelade i september dom i ett fall som rörde två kristna 'gatupredikanter' i Umeå. I huvudsak går hovrätten på samma linje som tingsrätten, som frikände männen för större delen av deras nedsättande uttalanden om homosexuella och muslimer. Foto: Izabelle Nordfjell/ T
Hovrätten för övre Norrland meddelade i september dom i ett fall som rörde två kristna "gatupredikanter" i Umeå. I huvudsak går hovrätten på samma linje som tingsrätten, som frikände männen för större delen av deras nedsättande uttalanden om homosexuella och muslimer. Foto: Izabelle Nordfjell/ T
Pingstpastor Åke Greens predikan om homosexualitet prövades av flera rättsinstanser, med resultat att han friades från anklagelsen om hets mot folkgrupp. Foto: Ingvar Karmhed / SvD / TT
Pingstpastor Åke Greens predikan om homosexualitet prövades av flera rättsinstanser, med resultat att han friades från anklagelsen om hets mot folkgrupp. Foto: Ingvar Karmhed / SvD / TT

Det var inte hets mot folkgrupp när två gatupredikanter i Umeå uttalade sig om homosexuella på ett sätt som hänvisar till Bibeln. Det menar hovrätten för övre Norrland, som ställer sig bakom tingsrättens beslut att fria de två från delar av åtalet mot dem.

Publicerad Uppdaterad

De två männen hade åtalats för bland annat hets mot folkgrupp efter att hösten 2014 under flera tillfällen ha predikat på allmän plats om hur homosexuella och muslimer, men också oanständigt klädda kvinnor, feminister och judar, syndar mot Bibelns påbud.

– Jesus säger inte kom som ni är, han säger omvänd er! Omvänd er från muslimsk tro! Omvänd er från homosexualitet! Omvänd er från otukt! Sex före äktenskap är synd! sa till exempel en av de åtalade enligt en video som refereras i domen.

Just hänvisningen till Bibeln gör att vissa delar av åtalet ogillas av rätten.

"Det framstår som uppenbart att han ser sig som en predikant med skyldighet att sprida den evangeliska läran och att förmå syndare att låta sig omvändas", skriver hovrätten för övre Norrland om en av de åtalade männen, och konstaterar att uttalandena riktades direkt till homosexuella och därför inte kan ses som hets mot den gruppen.

"Vad gäller denna grupp har uttalandena också gjorts med viss anknytning till innehållet i nya testamentet. På grund av det anförda bör gärningarna i dessa delar med hänsyn till den grundlagsfästa yttrandefriheten vara fria från ansvar."

Rätten anser inte heller att det handlat om så kallat hate speech:

"Även om de budskap som framförts [...] vid deras predikningar i många fall kan ha uppfattats som hatiska och aggressiva, har majoriteten av de åtalade uttalandena rent faktiskt inte innehållit något som kan anses uppmuntra till eller rättfärdiga hat mot muslimer eller homosexuella", skriver rätten.

Samtidigt håller hovrätten med tingsrätten om att några uttalanden från en av de åtalade ska rubriceras som hets mot folkgrupp.

"Hovrätten delar tingsrättens bedömning att hans uttalanden om att islam inkräktar på Sverige och att muslimer våldtar ger uttryck för missaktning för muslimer och klart överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande gruppen muslimer. De är inte heller, på samma sätt som utpekandena av vissa grupper som syndiga, grundade på Bibelns ord. Dessa uttalanden skyddas sålunda inte av rätten till yttrandefrihet".

Den andre mannen, som i tingsrätten dömdes för att ha medverkat till de brotten, frikänns i hovrätten eftersom det inte bevisats att han hade uppsåt till de uttalandena. Han döms nu enbart för våldsamt motstånd i samband med att han greps under en predikan.

I domen hänvisar hovrätten bland annat till fallet med pingstpastor Åke Green, vars predikan om homosexualitet 2003 fälldes av tingsrätten men sedan friades av Hovrätten och Högsta domstolen, med hänvisning till Europakonventionens skrivningar om yttrande- och religionsfrihet.

– Det finns både likheter och olikheter med Åke Green-fallet. Åke Green gjorde sin predikan inom sin församling, medan det här rörde sig om offentliga platser, säger kammaråklagare Stina Westman, som hade velat se domar med skärpta straff.

Även om hon inte är nöjd med hovrättsdomen tror hon inte att Högsta domstolen skulle gå på en annan linje om domen överklagades av riksåklagaren.

– Jag har gjort bedömingen att vi inte kommer längre med det här, eftersom ärendet redan prövats i två instanser, säger hon.

Stina Westman tycker inte att det går att säga hur domen kan påverka synen på liknande, religiöst motiverade, uttalanden i framtiden.

– Jag tror att rätten tog ganska stor hänsyn till kontexten, och till att uttalandena inte bara riktade sig mot de grupper som togs upp i åtalet utan till exempel mot kvinnor överlag. Man talade också väldigt mycket mer om Bibel och tro än det som kommer till uttryck i åtalet. Det var väldigt speciella omständigheter, och speciella personer, så man ska nog inte dra för stora växlar på det.

De två männen, varav en är tidigare teologistuderande, brukade tidigare stå utanför Umeås frikyrkor och anklaga dem för att inte vara tillräckligt kristna.

– Vad de skulle behöva är något slags avprogrammering. De har matat sig själva med en viss lagisk hållning och tar inte in något annat. Det är en osund lära som ligger i botten, sa en anonym frikyrkoledare i Umeå till Världen idag 2015.

Powered by Labrador CMS