Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Gammal havsbotten kan ha hittats i jordens innandöme

Forskare har upptäckt vad som tros vara en tidigare okänd havsbotten i jordklotets inre. Kreationister menar att detta är tydliga tecken på syndafloden, som Bibeln berättar om, har ägt rum.

Helena Alexanderson, geolog vid Lunds universitet, håller dock inte med.

Nyheter · Publicerad 16:00, 6 maj 2023

En grupp forskare har, efter studier av seismiska vågor som orsakats av jordbävningar, funnit en ny bild av jordklotets innandöme. Enligt traditionell forskning består jorden av de fyra lagren jordskorpan, manteln, yttre kärnan och inre kärnan. Forskargruppen säger sig nu ha upptäckt ytterligare ett lager, mellan manteln och jordens yttre kärna, som tidigare tros ha varit havsbotten, uppger tidningen Ny Teknik.

Världen idag kontaktar Ola Hössjer, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet samt kreationist, för att fråga om upptäckten kan ha något samband med Bibelns berättelse om översvämningen och Noas ark.

– Det skulle absolut kunna vara rester från syndafloden, eftersom jordskorpan förmodligen bröts upp då och som en följd av detta uppstod håligheter mellan de tektoniska plattor som bildades, säger han.

Ola Hössjer betonar dock att han inte är geolog och därför inte vill uttrycka någon stark åsikt om saken.

Göran Schmidt, ordförande i föreningen Genesis, utesluter inte heller att havsbotten kan ha transporterats till jordens inre i samband med syndafloden.

– Frågetecknet är väl egentligen bara hur stora geologiska skeenden som var möjliga utan att konsekvenserna skulle ha blivit alltför ödesdigra för jordens biologiska liv, inklusive människan. Men Gud vakade ju över Noa och arken, så man behöver ju inte utesluta ett liknande scenario som orealistiskt på förhand, säger Schmidt.

Helena Alexanderson, kvartärgeolog vid Lunds universitet, är av annan uppfattning.

– Svaret är nej, havsbottnen är betydligt äldre än så och är inget tecken på en översvämning, svarar Alexanderson via mejl på Världen idags fråga om den nyupptäckta havsbottnen i jordens inre kan vara ett tecken på att en global översvämning ägt rum för drygt 4 000 år sedan.

Det amerikanska forsningsinstitutet Institute for Creation Research menar att nuvarande hav och havsbotten stöder att en global översvämning (syndafloden) inträffade för cirka 4 300 år sedan.

”Jordens hav innehåller den mängd vatten som behövs för att förklara den globala översvämningen. Själva havsbotten är geologiskt mycket ung och visar tecken på översvämningens tektoniska och sedimentära processer”, skriver man.

En annan fråga man kan ställa sig angående den nyupptäckta havsbottnen är ifall den skulle kunna vara en rest från den tid då jorden, enligt Bibelns första kapitel, var helt täckt av vatten, det vill säga innan någon landmassa hade bildats över huvud taget.

Göran Schmidt tror dock inte att så är fallet.

– När Herren avlägsnade en stor mängd av vattenmassan i uroceanen den andra dagen förändrades förmodligen den isostatiska balansen i jordskorpan [jordskorpans jämviktsförhållande red anm] eftersom densiteten i jordskorpan sannolikt varierade då som nu. Den första delen av den tredje dagen kan i så fall balansen ha återställts genom att ett ansenligt parti av havsbotten ”flöt” upp och bildade urkontinenten, säger Göran Schmidt.

– Detta är naturligtvis bara en hypotes, tillägger han.

Det skulle absolut kunna vara rester från syndafloden.

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Ett sörjande Israel fortsätter kämpa

Israelkrönika Och så måste Israel åter igen begrava 19- och 20-åringar. Tre soldater, med livslust och drömmar,... tisdag 6/6 00:00