Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Mer benägna att rösta vänster och mindre benägna att bekänna sig som kristna. Så framstår den svenska journalistkåren bland annat i en undersökning om journalisternas personliga åsikter och sympatier. Foto: Christine Olsson

Gallup bekräftar: Svenska journalister står till vänster

Jämfört med svenskar i allmänhet står journalister längre till vänster, fler vill införa republik och fler anser att invandring är positivt för Sverige. Dessutom är journalister mindre benägna att beteckna sig som kristna, enligt en norsk undersökning som genomfördes 2019.

Nyheter · Publicerad 17:10, 28 jul 2020

Det är den norska liberala tankesmedjan Civita som publicerat en studie om norska och svenska journalister, respektive svenskar och norrmän i allmänhet. Bara 150 svenska journalister besvarade frågorna om partisympatier.

Undersökningen visar att 70,7 procent av de 150 svenska journalisterna som svarade skulle ha röstat på Vänsterpartiet, Socialdemokraterna eller Miljöpartiet om det var riksdagsval när frågan ställdes. Vänsterpartiet fick 32 procents stöd, mer än det dubbla av Miljöpartiets stöd på 14,7 procent. Högeroppositionen samlade endast 10 procent, mindre är än de två liberala mittenpartierna som tillsammans fick 14,6 procent.

Bland de 752 svenskar som företrädde allmänheten skulle 46,3 procent ha röstat på Vänsterpartiet, Socialdemokraterna eller Miljöpartiet, varav Vänsterpartiet skulle fått 16,5 procent. 39,1 procent skulle rösta på Kristdemokraterna, Moderaterna eller Sverigedemorkaterna.

På mer allmänna frågor var det fler journalister och andra svenskar som svarade: 213 respektive 840. En av dem gällde var man skulle placera sig politiskt på en höger-vänsterskala. Här placerade sig 59 procent av de svenska journalisterna till vänster om mitten, jämfört med 43 procent bland svensk allmänhet.

Undersökningen visar också på andra skillnader mellan journalister och svenskar i allmänhet. Till exempel betecknade sig 24 procent av journalisterna som kristna, jämfört med 41 procent av svenskar i allmänhet.

Betydligt fler journalister än svenskar i allmänheter önskade dessutom byta ut monarkin mot republik – 42 procent jämfört med 24 procent.

Andelen journalister som ansåg att invandring är mycket eller ganska fördelaktigt för Sverige var 70 procent, med 47 procent bland svenskar i allmänhet.

Fler journalister än representanter för allmänheten ansåg dessutom att regeringen bör verka för att minska inkomstskillnader mellan människor, 63 procent mot 42 procent.

Att så få journalister svarade har lett till varningar mot att dra alltför stora växlar på undersökningen. Medierådgivaren Paul Ronge anser till exempel inte att man kan dra slutledningen att journalistkåren inte kan ta in andra perspektiv än de som kommer från vänster.

”De allra flesta journalister sätter tvärtom en ära i att vara konsekvensneutrala – nyheter ska fram oavsett vem som gynnas eller missgynnas”, skriver han på sin blogg.

Slutsatsen att den svenska journalistkåren lutar åt vänster i sina partisympatier bekräftar utfallet i tidigare undersökningar, där i synnerhet Vänsterpartiet och Miljöpartiet är kraftigt överrepresenterade bland journalister jämfört med allmänheten.

De allra flesta journalister sätter tvärtom en ära i att vara konsekvensneutrala – nyheter ska fram oavsett vem som gynnas eller missgynnas.

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10

Guds kraft okänd för många

Ledare TV4:s succéserie ”Det okända” sändes i 25 säsonger mellan 2004 och 2019. Temat för serien var... torsdag 1/6 00:00