Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Det sker en årlig minskning av andelen som ser sig som troende i Sverige, enligt en rapport från SOM-institutet. Foto: Dan Hansson / SvD / TT

Fyra av tio tror på Gud

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har på uppdrag av regeringen tagit fram rapporten ”Svenska demokratitrender”. Där kan man bland annat se att det de senaste åren blivit allt färre svenskar som tror på Gud, även om utvecklingen går långsamt.

Nyheter · Publicerad 09:18, 19 aug 2016

Intresset för politik bland allmänheten ökar, men förtroendet för riksdag och regeringen minskar. Det är en av slutsatserna i SOM-institutets rapport. Av den vuxna befolkningen är 63 procent mycket eller ganska intresserade av politik.

Under 2014 och 2015 ser man de högsta nivåerna av politiskt intresse sedan mätningarna påbörjades 1986. Under 2015 diskuterade till exempel 37 procent av befolkningen politik minst en gång i veckan.

Men andelen i befolkningen som har ett mycket eller ganska stort förtroende för riksdagen har minskat från 40 procent till 28 procent. Förtroendet för regeringen minskat från 47 procent till 32 procent och tilltron till för kommunstyrelserna från 27 till 20 procent.

2005 har var 81 procent av befolkningen medlemmar i ett religiöst samfund. 2015 är den siffran 70 procent. Av dessa är det sju procent som är medlemmar i ett annat samfund än Svenska kyrkan.

Den äldsta gruppen, mellan 65 och 85 år, är också den där högst andel är medlemmar i ett samfund, och sedan minskar andelen ju yngre åldersgrupp man tittar på. Bland 16 till 29-åringar är det 62 procent som är medlemmar i ett samfund.

Det är också vanligare att vara medlem om man bor i en mindre tätort eller på landsbygd än om man bor i större städer.

41 procent av svenskarna tror på Gud enligt SOM-institutets siffror som gäller för 2015. 2010 visade samma mätning att 47 procent trodde på Gud. Man ser år för år en liten minskning av andelen som ser sig som troende.

Och här är det ännu tydligare uppdelat mellan olika åldrar. 28 procent av personer mellan 16 och 29 år tror på Gud, motsvarande siffra bland personer i pensionsålder och uppåt är 52 procent.

Det är betydligt fler kvinnor än män som uppger att de har en Gudstro, 48 procent att jämföra med 33 bland männen.

Evangeliets erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Upprop för samvetsfrihet – vill inte ange papperslösa

Samvetsfrihet. Tunga fackförbund, vänsterpolitiker och debattörer driver just nu en kampanj för att lärare, läkare... onsdag 22/3 07:00

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00