Nyheter

Funktionshindrade avvisar dödshjälp: ”Farlig väg”

Att erbjuda någon dödshjälp vid fel tillfälle i livet kan ge förödande konsekvenser, menar Rasmus Isaksson på funktionsrättsförbundet DHR. Foto: Claudio Bresciani/TT
Att erbjuda någon dödshjälp vid fel tillfälle i livet kan ge förödande konsekvenser, menar Rasmus Isaksson på funktionsrättsförbundet DHR. Foto: Claudio Bresciani/TT
Rasmus Isaksson Foto: Albert Martinsson, Funktionshinderpolitik
Rasmus Isaksson Foto: Albert Martinsson, Funktionshinderpolitik
Rasmus Isaksson Foto: Albert Martinsson, Funktionshinderpolitik
Rasmus Isaksson Foto: Albert Martinsson, Funktionshinderpolitik

Vi borde ändra vår syn på funktionsnedsättningar i stället för att införa dödshjälp. Det anser Rasmus Isaksson, ordförande för DHR, tidigare De handikappades riksförbund.– Jag vet personer som har velat dö just efter att de fått sin skada, men som har stor livsglädje i dag, säger han till Världen idag.

Publicerad Uppdaterad

Jag tycker inte att döden är en rättighet. Om det nu är en rättighet, varför har vi då en nollvision för självmord?

Rasmus Isaksson, DHR


Paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige berättar för Världen idag att de inte tar ställning i dödshjälpsfrågan. Detta eftersom de företräder 46 förbund som ”står för vitt skilda uppfattningar i frågan”.

Bland de funktionsrättsorganisationer som Världen idag ringt till är det dock ingen som är positiv till dödshjälp.

På Fub berättar man att man inte tagit ställning i frågan, men att uppfattningen är att de flesta inom rörelsen är kritiska till fenomenet.   

På förbundet Unga rörelsehindrade har man tagit tydlig ställning mot dödshjälp.  

– Vår inställning är att alla ska ha ett värdigt liv så länge som möjligt, säger förbundsordföranden Björn Häll Kellerman till Världen idag, och hänvisar därefter till förbundets stadgar.

Där står det att förbundet anser att ”ingen människa ska uppmuntras till, känna sig tvingad till eller känna att den enda utvägen är att avsluta sitt liv”, och att man därför säger nej till aktiv dödshjälp.

Ett annat förbund som är kritiskt till dödshjälp är DHR – Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet (tidigare känt som De handikappades riksförbund).

– Det är många orsaker till att vi säger nej till dödshjälp, säger förbundets ordförande Rasmus Isaksson.

En anledning är att man anser att det finns en risk att personer pressas till dödshjälp. En annan är risken för det så kallade sluttande planet.

– I Belgien sade man till en början att dödshjälp inte skulle utföras på barn, men nu har vi sett hur det skett, säger Isaksson.

Rasmus Isaksson hänvisar därefter till Statens medicinsketiska råds rapport om dödshjälp, där man bland annat har tittat på hur det har fungerat i delstaterna Washington och Oregon.  

– Där står det att låg livskvalitet, förlorad kroppsfunktion och minskad värdighet har varit viktiga motiv för patienter som efterfrågat dödshjälp. Det är tragiskt att det ska vara så. Vi borde förändra värderingar och attityder i samhället i stället för att införa dödshjälp, säger han.

Rasmus Isaksson påpekar vidare att studier gällande Oregon visar att det ofta handlar om att föregripa problem än den smärta och kontrollförlust patienten upplever i den aktuella situationen.

Argumentet att man ska ha rätt att dö ger Isaksson inte mycket för.

– Jag tycker inte att döden är en rättighet. Om det nu är en rättighet, varför har vi då en nollvision för självmord?

Rasmus Isaksson betonar att han inte vill förringa enskilda personers lidande, men anser att samhället borde fokusera på en bättre palliativ vård i stället för på döden.

Han påpekar vidare att många funktionsnedsatta inte alltid får den hjälp de behöver och säger att de snarare vill ha ”hjälp till livshjälp” än dödshjälp.

Enligt Rasmus Isaksson behöver vi förstå att man kan ha olika uppfattning om livskvalitet vid olika skeden i livet. Det finns personer inom förbundet som känt att de velat dö just efter att de fått sin skada, men som har stor livsglädje i dag, berättar han.

– Det kan vara farligt att ge ”möjligheten att dö” vid fel tillfälle. Öppnar man dörren blir den väldigt svår att stänga.

Powered by Labrador CMS