Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Framtidstro trots nedgång

Går frikyrkan i Sverige mot en sakta tynande tillvaro, eller står ett uppsving för dörren? Bilden är olika beroende på vem man talar med. Klart står dock att något behöver ske om frikyrkans vikande medlemsantal ska vända uppåt.

Nyheter · Publicerad 00:00, 3 maj 2011

I dagarna har en TT-artikel med rubriken "Frikyrkor under press" kunnat läsas i flera tidningar. Där redogör man för medlemsstatistik för de religiösa samfunden i Sverige från åren 2006 till 2009. Och alla traditionella frikyrkliga samfund, med något enstaka undantag, har backat (se faktarutan).
Siffrorna är hämtade främst från Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST), som på senhösten ger ut statistik för det föregående året.
– Frikyrkorna går sakta bakåt, det är bara att konstatera, även om det varierar lite mellan samfunden, säger Sven-Eric Andersson, biträdande sekreterare på SST.
– Statistiken speglar utvecklingen i samhället, och att invandrarsamfunden ökar beror naturligtvis på invandringen till Sverige.
För de historiska kyrkorna går nämligen framåt; Katolska kyrkan ökar exempelvis kraftigt, och fick på tre år närmare 10 000 nya medlemmar.
– Kyrkan har blivit mer aktiv på att hitta sina katoliker men också att få dem som kommer till Sverige att komma till församlingen, säger Fredrik Emanuelsson, biskopsvikarie i Stockholm för Romersk-katolska kyrkan, till TT.

När det gäller de traditionella frikyrkorna är bilden inte helt entydig, och flera företrädare vittnar om en positiv utveckling under förra året.
– Vi har minskat, men väldigt marginellt; förra året tror jag det handlade om 20 personer, säger Anders Bengtsson, missions­föreståndare i Svenska alliansmissionen.
– Det vi snarare kan konstatera är att antalet som kommer till tro och blir aktiva i en församling stigit – förra året var det den högsta under 2000-talet i vårt samfund.
Att kristenhetens minskning generellt i landet ändå är en realitet menar Anders Bengtsson beror på att man fokuserat inåt i stället för utåt.
– Jag tror tyvärr många frikyrkor blivit för introverta och tappat fokus på att nå människor ute i samhället. Vi behöver plantera fler nya församlingar, främst i storstädernas bostadsområden där kyrkans närvaro är väldigt svag.

Ulf Ekman, pastor i församlingen Livets ord och ordförande i samfundet Trosrörelsen ser samhällets sekularisering och individualisering som huvudskäl till att frikyrkan tappar medlemmar. Men det går att vända trenden, menar han.
– Vi måste återknyta till den bibliska förankringen som har varit grunden för alla väckelserörelser, vi behöver fokusera på vardagsevangelisation och inte bara mötesevangelisation och även våga bejaka den större historiska kopplingen i kristenheten, uppger han för Världen idag.
Trosrörelsens siffror finns inte med i SST:s statistik, men enligt Ulf Ekman är ingen rörelse immun mot den sluttande medlemsutvecklingen.
– Samtidigt gäller inte detta bara frikyrkan, det är ett brett problem i hela kristenheten.

Sammanslagningen mellan Baptistsamfundet, Mis­sions­­kyrkan och Meto­dist­­kyrkan har i sam­man­­hanget beskrivits som ett slags strategi för numerär överlevnad. Det är långt ifrån sanningen, menar Göran Zettergren, missions­föreståndare i Missions­kyrkan.
– Det här är inte en räddningsplanka, det här är ett initiativ utifrån vad vi läser i vår Bibel om enhet, säger han.
– Men sedan tror jag att det också kan få till följd att vi får nya resurser av varandra, vilket kan göra att vi når fler. När det gäller mitt eget samfund ser jag att medlemsminskningen planar ut efter flera år av nedgång. Där finns snarare en positiv trend än en negativ.

Tidigare i år skrev Världen idag om Evan­geliska frikyrkan, som under 2010 uppmätte den högsta dopsiffran sedan 1997. Hela 674 personer valde förra året att bekräfta sin tro genom dopet i EFK-församlingar runt om i Sverige.
– Vi arbetar aktivt med att plantera nya församlingar och försöker tänka i förnyelse och förändring. Till exempel när det gäller hur vi berör människor utanför kyrkan och hur vi firar gudstjänst, berättade Knut-Bertil Nyström på EFK:s församlingsprogram.
Totalt har medlemsantalet i samfundet ökat från 31 636 år 2009 till 32 131, i fjol.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

> Fakta: Religiösa samfund
Procentuell skillnad i betjänandeantal 2006-2009 för några samfund i Sverige:
Romersk-katolska
kyrkan, +11,5
Syriska ortodoxa
kyrkan, +10,6
Svenska baptist­samfundet, +8,7
Evangeliska fosterlandsstiftelsen, +2
Evangeliska frikyrkan, -3,3
Svenska missions­kyrkan, -10,8
Metodistkyrkan, -12,6
Eritreanska ortodoxa
kyrkan, -23,1
Frälsningsarmén, -28,6

Källa: TT

Antisemitism uppdagades vid Arabiska bokmässan

Kultur. Malmö stad avbryter samarbetet med Arabiska bokmässan och kommer att försöka kräva tillbaka 150 000... torsdag 29/10 07:00

Herren och hoppet om ett liv i evighet, ansikte mot ansikte med honom, är värt allt!

Inför söndag Ps 126 Den kommande helgen smakar himmelskt, med både helgonen och vårt evighetshopp i fokus. Redan... torsdag 29/10 00:00